Tineke
TinekeSociale Wetenschappen
Specialisaties: SPH, MWD, Pedagogiek, Psychologie en Arbeid & Organisatie Psychologie

Scriptiebegeleider Tineke

Na mijn opleiding voor theaterdocent besloot ik de studie Andragogiek te volgen. Werken met drama en theater biedt een breed spectrum aan mogelijkheden en kan benaderd worden vanuit verschillende invalshoeken. Het is niet statisch maar dynamisch. Zo ook de studie Andragogiek. De verschillende disciplines die tijdens de studie aan bod kwamen heb ik als een verrijking van mijn kennis ervaren. In beide vakgebieden staan veranderingsprocessen centraal en deze worden met grote zorg in banen geleid.
Tijdens mijn werk bij hogescholen aan de opleiding Social Work en specifiek als coördinator van het vierde jaar SPH Dt heb ik veel studenten begeleid bij het schrijven van scriptie. Een bijzondere taak hierin was het begeleiden en ondersteunen van studenten die vertraging opliepen omdat zij de afstudeeropdracht als een loodzware last met zich meedroegen.
Ik heb het altijd als een uitdaging ervaren om deze studenten zodanig te begeleiden en te ondersteunen zodat zij hun motivatie weer terugvonden en hun studie met goed gevolg konden afronden.
Ook hier is sprake van een veranderingsproces. Studenten moeten vaak anders leren denken om orde te scheppen in de chaos die ontstaat omdat ze niet meer weten waar ze moeten beginnen.
Mijn kracht ligt in structuur aanbrengen, formulering, helderheid, breed leren denken, een koppeling maken van theorie naar praktijk en last but not least persoonlijke ondersteuning bieden die gericht is op herstel van motivatie en zelfvertrouwen van de student.

Stel direct jouw vraag