Hulp nodig bij je scriptie? Vul je gegevens in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

   Thesishulp nodig?

   Het komt regelmatig voor dat studenten in het begin of halverwege hun thesis vastlopen. Ook vinden ze het soms lastig om te beginnen met schrijven van hun thesis of om gemotiveerd te blijven gedurende de hele periode. Deze studenten zoeken vaak naar externe thesishulp en begeleiding met het schrijven van hun thesis.

   Thesishulp - Afbeelding

   De beste thesishulp?

   Om ervoor te zorgen data jij goede steun kan krijgen bij het schrijven van jouw thesis, biedt ScriptieMaster biedt verschillende vormen van thesishulp aan. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat jij snel en met een gerust hart kan afstuderen! Op basis van de fase waarin jij je bevindt in je thesistraject, zal je verschillende behoefte ervaren betreft begeleiding en thesishulp. Vind jij het last om te beginnen met je thesis, ben je vastgelopen, of vind je het moeilijk om de motivatie vast te houden? Met een team van meer dan 170 thesisbegeleiders hebben wij altijd de beste thesishulp voor jouw specifieke thesis onderwerp.

   Bij ScriptieMaster bieden we drie verschillende mogelijkheden om jou zo goed mogelijk te begeleiden en je de juiste thesishulp kunnen aanbieden. Al deze opties kunnen afgestemd worden op jouw persoonlijke voorkeur:

    • Thesishulp online
    • Thesishulp op locatie
    • Thesis content nakijken

   Wat houdt thesisbegeleiding bij ScriptieMaster nu precies in? Voor persoonlijke thesishulp, begin je altijd eerst met een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. Dit gesprek zal je dan voeren met één van de MatchMakers. In dit gesprek zal duidelijk worden in welke fase van het thesistraject je je bevindt. Samen kunnen we dan bepalen welke specifieke thesishulp perfect aansluit op jouw behoefte. Je kan dan denken aan verschillende soorten thesishulp. Dit kan zijn bijvoorbeeld voorbeelden ter inspiratie, brainstormsessies, concrete inhoudelijke feedback op jouw voorlopige stukken, technieken procesplanning van de nog te schrijven onderdelen en/of uitleg van methoden.

   Om te zorgen dat jij en je thesisbegeleider een goede match zijn, wordt er ook gekeken naar natuurlijk jouw studie en eventuele thesisonderwerp. Op deze manier kunnen wij de beste persoonlijke begeleider vinden voor jou die je de juiste thesishulp kan bieden. Door rekening te houden met jouw gestelde voorwaarden aan de thesishulp/ persoonlijke begeleiding en jouw (voorlopige) thesis of plan van aanpak, worden al jou wensen en voorkeuren aangepast hierop. Hierdoor kunnen we jou zo goed mogelijk begeleiden en ondersteuning bieden. Met andere woorden, de begeleiders van ScriptieMaster staan klaar om je te helpen bij de laatste loodjes van je studie je zo te begeleiden met het schrijven van de thesis aan de hand van thesishulp.

   Thesishulp - Afbeelding

   Thesishulp in de vorm van thesistips

   Naast thesisbegeleiding bieden we ook thesishulp in de vorm van thesistips. Ook wij weten dat het schrijven van je thesis soms erg lastig kan zijn. Wij helpen je daarom alvast graag op weg. Hieronder vind je alvast een paar tips om je te helpen. De beste tip om je thesis zo goed mogelijk te schrijven, is om het te schrijven aan de hand van een sjabloon. Hieronder vind je een goed voorbeeld van een thesis en de verschillende thesisonderdelen en wat precies hun functie is.

   1. Voorwoord

   In het voorwoord is het de bedoeling dat je de mensen bedankt die jouw thesis medemogelijk gemaakt hebben. Ook beschrijf je jouw persoonlijke fascinatie met het onderwerp. Daarnaast schrijf je ook over hoe het thesisproces is verlopen.

   1. Samenvatting

   De belangrijkste inzichten uit jouw thesis verwoord in één A4. Dat waar een goede samenvatting uit bestaat. Je gaat hier niet alleen in op de conclusie, ook de aanleiding, relevantie en belangrijkste literatuur moeten hierin voorkomen.

   1. Inleiding

   Het belang van jouw onderzoek leg je uit aan de hand van:

   • Aanleiding (gevonden in wetenschappelijke literatuur en/of de actualiteit in nieuwsmedia).
   • Signalering van een probleem, formulering van een onderzoeksdoel en het vermelden van de vraagstelling.
   • De relevantie van het onderzoek (doorgaans uitgesplitst naar maatschappelijke relevantie. Hier wordt duidelijk wat jouw onderzoek betekent voor de maatschappij en de praktijk. En de wetenschappelijke relevantie. Dit is bovendien gebaseerd op bestaande literatuur en ontbrekende kennis daarbinnen).
   • Leeswijzer (waarin je vermeldt welk onderdeel in welk hoofdstuk aan bod komt).
   1. Theoretisch kader

   Dit zijn de handvatten waarmee je het onderzoek kunt uitvoeren. De belangrijkste begrippen worden hierin uitgelegd. Ook de wetenschappelijke perspectieven om naar het thema te kijken worden geïntroduceerd. Tenslotte wordt er ook stilgestaan bij verschillende manieren waarop het onderzoek uitgevoerd kan worden. Het theoretisch kader is een basis voor het vormgeven van het onderzoek, het kiezen van de juiste methoden en bij het analyseren van de onderzoeksresultaten.

   1. Methoden

   Het hoe, wat, waar, wanneer en wie van het onderzoek. Leg uit welke keuzes er gemaakt zijn. Ook geef je een uitleg waarom specifieke methoden niet gekozen zijn. Maak de complexe begrippen uit het theoretisch kader meetbaar. Dit doe je door te operationaliseren. Geef – indien noodzakelijk – in een conceptueel model het onderzoek weer.

   1. Resultaten

   Hier worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek geanalyseerd. Dit gebeurd aan de hand van het theoretisch kader. Resultaten worden niet alleen beschreven, maar ook geïnterpreteerd. Probeer de case(s) van het onderzoek nog niet te overstijgen. Stel jezelf eerst de volgende vraag: Verklaart de theorie alle gevonden resultaten? Pas op basis hiervan je theoretisch kader eventueel aan.

   1. Conclusie

   In de conclusie wordt de betekenis van de resultaten om gezet in een hoger schaalniveau. Je legt hier uit wat er geleerd kan worden van jouw onderzoek. Verder leg je uit wat dit zou kunnen betekenen voor de maatschappij, de wetenschap en eventueel de beroepspraktijk.

   1. Aanbevelingen & Discussie

   Doe aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Je verklaart hoe de resultaten en de conclusie eventueel afhankelijk kunnen zijn van de keuzes die gemaakt zijn tijdens het onderzoek. Als je onderzoek heel praktisch ingestoken is, kun je op basis van de conclusie en resultaten nog aanbevelingen doen voor de (beroeps)praktijk.

   1. Literatuurlijst
   2. Lijst van figuren
   3. Bijlagen
   scriptiehulp-afbeelding

   Hoe schrijf je een thesis?

   Hieronder vind je een stappenplan!

   Is het voor jou tijd om aan je thesis te beginnen? Inmiddels heb je voldoend ervaring opgedaan met het schrijven van papers en onderzoeken doen. Toch vinden veel studenten het lastig te starten met hun thesis. Een goed thesis hulpmiddel is altijd een voorbeeld te gebruiken bij het schrijven. Hieronder vind je een stappenplan waarmee je je kennis kunt opfrissen over de meest voorkomende thesis onderdelen.

   Stap Wat je moet doen Gemiddelde tijdsduur
   Voorbereiden Lees de eisen aan de thesis, eventuele handleidingen en andere relevante informatie halve week
   Stap 1 Onderwerp kiezen en afbakenen aan hand van de actualiteiten, nieuwsmedia, wetenschappelijke literatuur of een vraag vanuit de praktijk 2 weken
   Stap 2 Aanleiding, relevantie, onderzoeksdoel en onderzoeksvraag formuleren vanuit stap 1 1 weken
   Stap 3 Onderzoeksvoorstel verder uitwerken 2 weken
   Stap 4 Theoretisch kader schrijven aan hand van bestaande wetenschappelijke literatuur uit eigen en aanverwante vakgebieden 4 weken
   Stap 5 Methodenhoofdstuk schrijven aan hand van eerder onderzoek naar soortgelijke thema’s en handboeken over onderzoeksmethoden en operationaliseren van de te verzamelen data 2 weken
   Stap 6 Onderzoek uitvoeren en data verzamelen. Zorg voor een goede registratiemethode 4-6 weken
   Stap 7 Data analyseren op basis van gekozen methoden 2 weken
   Stap 8 Resultatenhoofdstuk schrijven. Begin met een algemeen overzicht van de data (beschrijving van de case, subjecten, objecten, etc). Schrijf vervolgens de belangrijkste, meest interessante en relevante resultaten op. Maak waar mogelijk gebruik van figuren om de tekst te illustreren en verhelderen 3 weken
   Stap 9 Conclusie, discussie en aanbevelingen schrijven. Overstijg de resultaten en vertel de lezer wat de kennis uit jouw onderzoek betekent voor de praktijk en het vakgebied 1-2 weken
   Stap 10 Samenvatting schrijven 1 weken
   Stap 11 Eindredactie en printklaar maken 1-2 weken

   Wil je meer thesishulp per onderdeel? Check hier onze thesistips.
   Ben je op zoek naar inhoudelijke thesishulp? Neem dan contact met ons op.

   Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek

   Vul de velden hieronder in en wij nemen uiterlijk binnen 1 werkdag contact met je op!

   Vul je gegevens in en vervolgens nemen wij op werkdagen binnen 1 uur contact met je op om een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek in te plannen. In dit gesprek kijkt een van onze scriptie-experts in welke fase van het scriptietraject je bent, waar je tegenaan loopt en tot slot hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat je jouw scriptie goed afrondt. Je kunt ons ook direct bellen via 010 – 714 23 43 of een WhatsApp bericht sturen naar 06 43 247 310.

   • Kantoorlocatie:
    Marconistraat 16
    3029 AK Rotterdam

   • 010 – 714 23 43

   • 0643952716

   • info@scriptiemaster.nl

   • Maandag – Vrijdag: 8:00 – 22:00
    Zaterdag – Zondag: 9:00 – 17:00