Hulp nodig bij je scriptie? Vul je gegevens in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

   Hypothesetoetsing via de T-toets in 4 stappen

   Hypothesetoetsing via de t-toets in 4 stappen

   Helemaal aan het begin van het scriptie schrijven, in het plan van aanpak, heb je hypotheses geformuleerd. Althans, wanneer je kwantitatief onderzoek uitvoert. In de eindfase van het scriptie schrijven moet je met behulp van de verzamelde data conclusies trekken en de hypotheses verwerpen of aannemen. Dat kan best lastig zijn. In de blog van deze week leg ik in vier stappen uit hoe je jouw hypotheses kan toetsen.

   Stap 1: hypotheses opstellen

   Om te beginnen moeten de hypotheses op de juiste manier geformuleerd worden. Stel je bent benieuwd naar de invloed van geslacht op het eindcijfer van de scriptie. Je begint dan met het opstellen van een nulhypothese (H0). Bij deze hypothese is er effect waarneembaar. Vervolgens stel je een alternatieve hypothese op (Ha). Bij deze hypothese is er wel een effect waarneembaar. De afwijking kan op drie manieren geformuleerd worden, zoals in het voorbeeld geïllustreerd is. Let wel op dat je bij de eerste twee alternatieve hypotheses eenzijdig- en bij de laatste hypothese tweezijdig toetst.

   Hypotheses

   Stap 2: test statistic

   Met de test statistic kan gemeten worden hoever de steekproefwaarde van de nulhypothese afwijkt. In de laatste stap wordt gemeten of deze afwijking significant is. We gebruiken de volgende hypothese als voorbeeld: Ha= µ < µ0. In het voorbeeld hieronder is de formule van de test statistic te zien. Deze formule wordt alleen gebruikt als het gemiddelde een absoluut cijfer is. Wanneer het gemiddelde een proportie is wordt de Z-score gebruikt. Deze berekening wordt in de blog van volgende week uitgelegd. Met de beschikbare gegevens kunnen we de formule invullen: (7,2 – 6,2) / (0,7 / √ 81) = 12,8. Omdat we enkelzijdig testen moet deze waarde door twee worden gedeeld:  t = 12,8 / 2 – 6,1.

   test statistic

   Stap 3: zoek de kritieke T-waarde op

   Nu de t-waarde bekend is (6,1), moet de kritieke t-waarde opgezocht worden. Deze waarde geeft aan hoe groot de t-waarde minimaal moet zijn. Deze kritieke waarde is te vinden in de Appendix van elk statistiekboek. Hierbij zijn twee zaken van belang. Het aantal vrijheidsgraden (df) en het betrouwbaarheidsniveau. Het aantal vrijheidsgraden bereken je door 1 af te trekken van de steekproefgrootte. Bij het voorbeeld is dit 81 – 1 = 80. De vuistregel is dat het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt gehanteerd. Wanneer je in de Appendix kijkt zal je zien dat de kritieke t-waarde 1,99 bedraagt.

   Stap 4: trek je conclusie

   Nu de t-waarde en de kritieke t-waarde bekend is kan je een conclusie trekken. De gevonden t-waarde (6,1) ligt veel hoger dan de kritieke t-waarde (1,99). Dit betekent dat we empirisch bewijs hebben gevonden tegen de nulhypothese en dat we deze kunnen verwerpen. Dat de nulhypothese is verworpen, betekent niet automatisch dat de alternatieve hypothese wordt aangenomen. We hebben immers de invloed van andere variabelen niet meegewogen bij het testen van het verband.

   Het jij moeite met het de hypothesetoetsing of kan je extra begeleiding bij het schrijven van jouw scriptie goed gebruiken? Schrijf je nu in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

   Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek

   Vul de velden hieronder in en wij nemen uiterlijk binnen 1 werkdag contact met je op!

   Vul je gegevens in en vervolgens nemen wij op werkdagen binnen 1 uur contact met je op om een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek in te plannen. In dit gesprek kijkt een van onze scriptie-experts in welke fase van het scriptietraject je bent, waar je tegenaan loopt en tot slot hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat je jouw scriptie goed afrondt. Je kunt ons ook direct bellen via 010 – 714 23 43 of een WhatsApp bericht sturen naar 06 43 247 310.

   • Kantoorlocatie:
    Marconistraat 16
    3029 AK Rotterdam

   • 010 – 714 23 43

   • 0643952716

   • info@scriptiemaster.nl

   • Maandag – Vrijdag: 8:00 – 22:00
    Zaterdag – Zondag: 9:00 – 17:00