Hulp nodig bij je scriptie? Vul je gegevens in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

   Hypothesetoetsing via Z-score en p-waarde

   hypothesetoetsing p-waarde blog afbeelding

   In de blog van vorige week heb je kunnen lezen hoe je een hypothese kan verwerpen of aannemen via de t-toets. Er is echter een tweede manier om een verband aan te tonen. Namelijk via de p-waarde. In de blog van deze week leg ik uit hoe je dit moet berekenen.

   P-waarde en T-toets, wat is het verschil?

   Zowel met de p-waarde als met de T-toets kan je een hypothese toetsen. Wanneer het gemiddelde een proportie is (bijvoorbeeld 45% = 0,45) gebruik je hiervoor de p-waarde. Wanneer het gemiddelde een absoluut getal is, dan gebruik je de T-toets. Omdat een andere methode gebruikt wordt, is de berekening ook anders. Maar voor de rest geschiedt de hypothesetoetsing via dezelfde 4 stappen. De eerste stap, het opstellen van de alternatieve- en nulhypothese, is uitgelegd in de blog van vorige week. De laatste drie stappen leg ik nu uit.

   Stap 2: Test statistic

   Met de test statistic wordt gemeten hoever de steekproefwaarde van de nulhypothese afwijkt. In de laatste stap wordt gekeken of deze afwijking significant is. In de blog van deze week testen we of geslacht van invloed is op het op tijd afronden van je scriptie. Uit cijfers van de Grote Duim* blijkt dat gemiddeld 55% van de communicatiestudenten hun scriptie op tijd afrondt. Voor jouw onderzoek trek je een steekproef waaruit blijkt dat 79% van de vrouwelijke communicatiestudenten hun scriptie op tijd afrondt. We toetsen dan Ha= µ > µ0, of met woorden: vrouwelijke communicatiestudenten hebben een grotere kans om hun scriptie op tijd af te ronden. Dit is dus een eenzijdige hypethesetoets. De formule voor de test statistic is in het voorbeeld hiernaast gegeven. De standaardfout van de populatie bedraagt in dit voorbeeld 0,1.

   test statistic blog afbeelding

   Stap 3: Zoek de kritieke P-waarde op

   Nu de Z-score berekend is, moeten we de kritieke p-waarde opzoeken in Appendix A. Het is gebruikelijk om een alpha van 95% te hanteren. Dit betekent dat de waarde die bij de Z-score van 2,4 hoort lager moet zijn dan 0,05. Wanneer de Z-score 2,4 in Appendix A wordt opgezocht zal je de p-waarde 0,0082 vinden. Deze waarde moet nog door twee gedeeld worden omdat we enkelzijdig toetsen. Hierdoor bedraagt de gevonden waarde 0,0041. Met andere woorden: de waarde uit de steekproef is lager dan de kritieke waarde.

   Stap 4: Trek je conclusie

   De gevonden p-waarde (0,0041) ligt lager dan de kritieke waarde van 0,05. Dit houdt in dat we de nulhypothese met 95% zekerheid kunnen verwerpen. Er is een verband waarneembaar tussen geslacht en het op tijd afronden van de scriptie. Echter betekent dit niet dat er een causaal verband waarneembaar is. Het is namelijk mogelijk dat andere factoren dan geslacht van invloed zijn op het op tijd inleveren van de scriptie.

   Heb jij moeite met het toetsen van jouw hypothesen? Of kan je wel wat hulp gebruiken met het redigeren van jouw scriptie? Schrijf je nu in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.
   * De gegevens in dit voorbeeld zijn fictief. 

   Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek

   Vul de velden hieronder in en wij nemen uiterlijk binnen 1 werkdag contact met je op!

   Vul je gegevens in en vervolgens nemen wij op werkdagen binnen 1 uur contact met je op om een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek in te plannen. In dit gesprek kijkt een van onze scriptie-experts in welke fase van het scriptietraject je bent, waar je tegenaan loopt en tot slot hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat je jouw scriptie goed afrondt. Je kunt ons ook direct bellen via 010 – 714 23 43 of een WhatsApp bericht sturen naar 06 43 247 310.

   • Kantoorlocatie:
    Marconistraat 16
    3029 AK Rotterdam

   • 010 – 714 23 43

   • 0643952716

   • info@scriptiemaster.nl

   • Maandag – Vrijdag: 8:00 – 22:00
    Zaterdag – Zondag: 9:00 – 17:00