Scriptietips | Scriptiebegeleiding | 170+ scriptie experts bij ScriptieMasterScriptieMaster2020-03-31T08:29:10+01:00

Bekijk hier de beste tips en tricks van onze scriptiebegeleiders Benieuwd wat hun persoonlijk advies voor jou kan betekenen?

   ScriptieMaster scriptietips

   APA systeem

   APA systeem De manier om te refereren volgens het APA systeem1 is per literatuurbron verschillend. Per literatuurbron wordt onderstaand weergegeven hoe verwezen moet worden en zijn er voorbeelden [...]

   Conclusie

   Conclusie In de conclusie wordt de betekenis van de resultaten vertaalt naar een hoger schaalniveau. In het hoofdstuk resultaten worden de deelvragen beantwoord en in de conclusie wordt [...]

   Validiteit

   Validiteit Scriptie validiteit: Meet het instrument wat het moet weten? Om valide te zijn, moet een instrument eerst betrouwbaar zijn. Een meetlat met centimeters kan een betrouwbaar instrument [...]

   Betrouwbaarheid

   Betrouwbaarheid Scriptie betrouwbaarheid: Geeft het meetinstrument onder dezelfde condities dezelfde resultaten? Stel, je hebt een enquête afgenomen onder huizenbezitters. Je bent alle oneven huisnummers van een stad langsgegaan [...]

   Hypothesen

   Hypothesen Als je data verzamelt en test, moet je hypothesen formuleren. Hypothesen zijn de voorlopige antwoorden die jij hebt geformuleerd voor je verschillende deelvragen. Een literatuuronderzoek voer je [...]

   Interviews

   Interviews Als je in je scriptie werkt met interviews is het van belang een onderscheid te maken tussen verschillende soorten interviews. Interviews worden ingedeeld in drie verschillende categorieën: [...]

   Etnografie

   Etnografie Deze methode is een kwalitatieve inductieve methode. Het doel is het beschrijven en verklaren van de maatschappelijke wereld waarin de onderzochte personen leven, op de manier zoals [...]

   Casestudy

   Casestudy Bij een casestudy wordt er gebruik gemaakt van empirisch onderzoek van een bepaald hedendaags verschijnsel binnen de actuele context. Het is belangrijk dat er verschillende databronnen worden [...]