Scriptietips | Scriptiebegeleiding | 170+ scriptie experts bij ScriptieMasterScriptieMaster2020-03-31T08:29:10+01:00

Bekijk hier de beste tips en tricks van onze scriptiebegeleiders Benieuwd wat hun persoonlijk advies voor jou kan betekenen?

ScriptieMaster scriptietips

APA systeem

APA systeem De manier om te refereren volgens het APA systeem1 is per literatuurbron verschillend. Per literatuurbron wordt onderstaand weergegeven hoe verwezen moet worden en zijn er voorbeelden [...]

Conclusie

Conclusie In de conclusie wordt de betekenis van de resultaten vertaalt naar een hoger schaalniveau. In het hoofdstuk resultaten worden de deelvragen beantwoord en in de conclusie wordt [...]

Validiteit

Validiteit Scriptie validiteit: Meet het instrument wat het moet weten? Om valide te zijn, moet een instrument eerst betrouwbaar zijn. Een meetlat met centimeters kan een betrouwbaar instrument [...]

Hypothesen

Hypothesen Als je data verzamelt en test, moet je hypothesen formuleren. Hypothesen zijn de voorlopige antwoorden die jij hebt geformuleerd voor je verschillende deelvragen. Een literatuuronderzoek voer je [...]

Interviews

Interviews Als je in je scriptie werkt met interviews is het van belang een onderscheid te maken tussen verschillende soorten interviews. Interviews worden ingedeeld in drie verschillende categorieën: [...]

Etnografie

Etnografie Deze methode is een kwalitatieve inductieve methode. Het doel is het beschrijven en verklaren van de maatschappelijke wereld waarin de onderzochte personen leven, op de manier zoals [...]

Casestudy

Casestudy Bij een casestudy wordt er gebruik gemaakt van empirisch onderzoek van een bepaald hedendaags verschijnsel binnen de actuele context. Het is belangrijk dat er verschillende databronnen worden [...]

Experiment

Experiment Het doel van een experiment is dat causale verbanden worden bestudeerd door te kijken of een verandering in één onafhankelijke variabele een verandering in een andere, de [...]

Methoden

Methoden In het hoofdstuk ‘methoden’ wordt er besproken hoe het onderzoek is uitgevoerd. Er zijn verschillende manieren van onderzoek (kwantitatief en kwalitatief)1 en er zijn verschillende onderzoeksmethoden: experiment, [...]

Theorie

Theorie Het hoofdstuk theorie, ook wel theoretisch kader genoemd, gaat dieper in op de literatuur dat is besproken in de inleiding en bespreekt de gaten in de literatuur. [...]

Relevantie

Relevantie De relevantie valt uiteen in twee onderdelen: de wetenschappelijke en de maatschappelijke relevantie. Wetenschappelijke relevantie: Bij de wetenschappelijke relevantie moet worden aangeven waarom de bestaande kennis door [...]