Scriptiebegeleiding tarieven afbeelding
Een correcte scriptiestructuur?
Wij helpen je verder!

Lees hieronder tips voor het aanhouden van een correcte
scriptiestructuur. Wil je direct in contact komen?

Vraag hier een gratis adviesgesprek aan

De scriptiestructuur

Er worden veel verschillende scripties geschreven aan verschillende onderwijsinstituten. Ogenschijnlijk zijn de verschillen groot; HBO versus WO niveau, verschillende opleidingen en afstudeerrichtingen, verschillende bachelors en masters, verschillende universiteiten en hogescholen etc.

Als je nauwkeuriger gaat kijken is de diversiteit toch minder groot dan op het eerste gezicht lijkt. Er is zelfs een soort grondmodel te herkennen in bijna elke scriptie; dit wordt gevormd door een aantal onderdelen dat in bijna elke scriptie terugkomen. De invulling en de importantie van de onderdelen kunnen sterk uiteenlopen, de onderdelen zelf niet.

Hoe ziet die basale structuur en dan uit? Eigenlijk heel eenvoudig; inleiding, theorie, methodologie, empirie en conclusie. Ik zal elk van deze onderdelen even kort toelichten.

Inleiding: “ BLAUWDRUK “
Hierin wordt het probleem in zijn context beschreven en degene die dit probleem ervaart, wordt expliciet genoemd. Elke scriptie heeft een onderliggend probleem en aan de analyse en/of de oplossing ervan wordt een bijdrage geleverd. Het probleem moet breed gedragen zijn, dus niet alleen de schrijver van de scriptie moet het onderkennen. E.e.a. dient onderbouwd te worden door te verwijzen naar relevante bronnen zo niet, dan zou het alleen maar interessant zijn voor de auteur en niet relevant voor anderen. Zonder probleem geen probleemstelling en zonder probleemstelling geen scriptie.
“ Who wants to know?” is een belangrijke vraag.
De uit het probleem afgeleide probleemstelling is de centrale onderzoeksvraag. De scriptie heeft slechts tot doel deze vraag uiteindelijk te beantwoorden, niet meer en niet minder. Omdat de onderzoeksvraag niet in één keer kan worden beantwoord, hak je deze op in kleine stukken, dat noemen we deel(sub)vragen. In de verschillende hoofdstukken worden de deelvragen beantwoord.
Tot slot eindig je de inleiding met de thesis-structuur door exact aan te geven wat je gaat doen in elk hoofdstuk. Je zou het een soort blauwdruk van je scriptie kunnen noemen. Vergelijk het maar met de tekening van een huis. Eigenlijk is elk hoofdstuk een mini scriptie met een eigen onderzoeksvraag.
Dit geeft je dan houvast bij het schrijven en daarmee besluit je wat je wel en wat je niet gaat doen in je scriptie. Dat heet afbakening. Dat moet je in een zo vroeg mogelijk stadium doen, want anders kom je er na een bepaalde tijd achter dat je dingen hebt gedaan die niet nodig waren (Control Alt Delete) of dat je dingen niét hebt gedaan die wel noodzakelijk waren (dan kom je tijd tekort).

Theorie: “HET FUNDAMENT “
Om het probleem te analyseren en/of op te lossen moet je een soort ideaalplaatje maken van hoe het had gemoeten. Blijkbaar gaat het namelijk niet zoals gepland/gewenst, anders was er geen probleem. Dit ideaalplaatje ga je op basis van de theorie in elkaar zetten. Dit kan op verschillende manieren afhankelijk van het probleem. Je werkt bijvoorbeeld toe naar een soort framework waarin de belangrijkste elementen van je probleem en hun samenhang worden weergegeven, of je formuleert hypothesen omdat de theorie niet eenduidig is en je zelf gaat onderzoeken of de hypothesen overeind blijven in jouw stuk praktijk. Je zou ook de meest geschikte strategie kunnen onderzoeken voor een bedrijf dat een nieuwe markt wil veroveren.
De theorie bestaat over het algemeen uit theoretische concepten en begrippen aan de ene kant en de uitkomsten van voorgaand onderzoek aan de andere kant. De theoretische conclusie is erg belangrijk voor dat ideaalplaatje en de rest van je scriptie.

Methodologie: “ DE VERTALING “
Uiteindelijk wil je een bijdrage leveren aan de analyse en oplossing van een probleem dat zich ergens afspeelt. De theorie laat het ideaalplaatje zien en dit wordt toegepast/vergeleken/vertaald naar een praktijksituatie. Hiervoor moet je de huidige situatie in kaart brengen voor zover van belang voor de onderliggende theorie. In de methodologie bepaal je dus in feite welke gegevens je nodig hebt van de huidige situatie. Daarvoor moet je eerst data gaan verzamelen. In het methodologisch gedeelte omschrijf je hoe je dat gaat doen. Ga je bijvoorbeeld documenten bestuderen, ga je interviews houden, ga je een database raadplegen?; er zijn legio bronnen waaruit je kunt putten. Als je de gegevens eenmaal hebt, moet je daar mee aan het werk. Dat heet data-analyse. Ook dat geef je in het methodologisch gedeelte aan.
Het methodologisch gedeelte geeft in feite de blauwdruk van het echte empirisch onderzoek èn de vertaling van de theorie naar de empirie weer. Bijvoorbeeld het vertalen van hypothesen in een regressievergelijking met variabelen en/of hoe je gegevens gaat verzamelen om de huidige strategie van het bedrijf in kaart te brengen.

Empirie: “DE REALITEIT “
Dit is het daadwerkelijk praktijkonderzoek. Je gaat stap voor stap doen wat je in de methodologie hebt beschreven. De conclusie van de empirie kan bijvoorbeeld gevormd worden door het in kaart brengen van een aantal belangrijke zaken in de huidige situatie, zodat je deze kunt vergelijken met de gewenste situatie. De uitkomst kan zijn het accepteren of afwijzen van de hypothesen. Je zou ook kunnen onderzoeken hoe een bepaald voorstel gaat uitwerken in de prakrijk.

Conclusie: “DE FINISH “
In het afsluitend gedeelte geef je antwoord op je centrale onderzoeksvraag door deze te herhalen en van een kort antwoord te voorzien. Je hebt dan een bijdrage geleverd aan de analyse/oplossing van het probleem dat primair is geformuleerd. Dit antwoord kun je toelichten. Je eindigt met het erkennen en beschrijven van de beperkingen van het onderzoek en het doen van aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Zoals gezegd, de invulling en importantie van de vijf basiselementen van een scriptie kunnen van opleiding tot opleiding verschillen, maar de vijf elementen zijn onmiskenbaar terug te vinden in bijna elke scriptie. Uitzonderingen daargelaten. Maar uitzonderingen bevestigen de regel.

Ik eindig met een uitspraak van Tom Bodett:

“In school, you’re taught a lesson and then given a test. In life, you’re given a test that teaches you a lesson”

Ted
Ted

Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek. In dit gesprek kijkt een van onze scriptie-experts in welke fase van het scriptietraject je bent, waar je tegenaan loopt en hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat je jouw scriptie goed afrond. Je kunt ons ook direct bellen via 010 – 714 23 43.