Scriptiehulp nodig?

ScriptieMaster biedt verschillende vormen van scriptiehulp aan om jou te ondersteunen bij het schrijven van je scriptie. Zo zorgen wij er samen voor dat jij snel en naar tevredenheid kunt afstuderen! Afhankelijk van de fase van het scriptietraject waarin jij je bevindt ervaar je verschillende behoefte qua scriptiehulp en begeleiding. Ben jij vastgelopen, vind je het lastig om te beginnen met het schrijven van je scriptie, of heb je moeite om gemotiveerd te blijven? Jouw professionele begeleider van ScriptieMaster biedt de persoonlijke scriptiehulp die het beste past bij jouw hulpvraag.

Hulp nodig bij je scriptie?

Vul je gegevens in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
8,2
4.1/5

314

Beoordelingen

10.000+ studenten geslaagd

98% slaagt op tijd

Hbo & wo, online & offline

Scriptiebegeleiding sinds 2005

Voor hbo en wo studenten van alle studies in Nederland

Scriptiehulp in de vorm van Scriptiebegeleiding

Wat houdt scriptiebegeleiding bij ScriptieMaster nu precies in? Persoonlijke scriptiehulp begint met een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. Dit gesprek voer je met een van onze MatchMakers. Met het gesprek breng je samen in kaart in welke fase van je scriptietraject je je nu bevindt. Samen bepalen we zo welke scriptiehulp het best aansluit bij jouw specifieke behoefte. Denk bij de verschillende vormen van hulp bijvoorbeeld aan concrete inhoudelijke feedback op jouw voorlopige stukken, voorbeelden ter inspiratie, brainstormsessies, uitleg van methoden en technieken en/ of procesplanning van de nog te schrijven onderdelen.

Verder kijken we bij het vinden van jouw scriptiebegeleider natuurlijk ook naar jouw studie en eventuele scriptieonderwerp. Wij zoeken de beste persoonlijke begeleider voor jou. Dit doen wij door rekening te houden met jouw gestelde voorwaarden aan de scriptiehulp/ persoonlijke begeleiding en jouw (voorlopige) scriptie of plan van aanpak. Hierdoor kunnen we jou optimaal begeleiden en ondersteuning bieden. Kortom, de begeleiders van ScriptieMaster staan klaar om je bij de laatste, zware, loodjes van je studie je te ondersteunen bij het schrijven van de scriptie.

De juiste scriptiehulp bij jouw vraagstuk

Voor hbo en wo studenten van alle studies in Nederland

Hulp bij SPSS & Statistiek?

Onze begeleiders kunnen je adviseren welke toets het beste bij jouw onderzoek past. Hierdoor ben jij niet teveel tijd kwijt aan het begrijpen van de toetsen die niet het juiste effect opleveren.

Hulp bij jouw afgekeurde onderzoeksvoorstel?

Lees hier meer over de manier waarop wij je kunnen helpen bij jouw afgekeurde onderzoeksvoorstel.

Hulp bij jouw afgekeurde scriptie?

Lees hier meer over de manier waarop wij je kunnen helpen bij jouw afgekeurde scriptie.

Hulp bij jouw scriptieverdediging of presentatie?

Lees hier meer over de manier waarop wij je kunnen helpen bij jouw scriptieverdediging en presentatie.

Hulp bij gebrek aan motivatie?

Lees hier meer over de manier waarop wij je kunnen helpen bij een gebrek aan motivatie.

Hulp bij de literatuur van je scriptie?

Lees hier meer over de manier waarop wij je kunnen helpen bij de literatuur van je scriptie.

Vastgelopen bij het schrijven van jouw scriptie?

Lees hier meer over de manier waarop wij je kunnen helpen wanneer je bent vastgelopen tijdens het schrijven van je scriptie.

Hulp bij het beginnen met schrijven van je scriptie?

Lees hier meer over de manier waarop wij je kunnen helpen wanneer je nog moet beginnen met het schrijven van je scriptie.

Hulp bij jouw planning en overzicht?

Lees hier meer over de manier waarop wij je kunnen helpen bij je scriptieplanning.

Hulp bij het kiezen van een goed scriptieonderwerp?

Lees hier meer over de manier waarop wij je kunnen helpen bij je scriptieplanning.

Scriptiehulp in de vorm van Scriptietips

Voor hbo en wo studenten van alle studies in Nederland

Naast scriptiebegeleiding bieden we ook scriptiehulp in de vorm van scriptietips. Wij weten dat het schrijven van een scriptie lastig kan zijn. Daarom helpen we je graag alvast op weg. Hieronder hebben we een aantal scriptietips voor je verzameld. De belangrijkste tip is om je scriptie te schrijven naar aanleiding van een sjabloon. Hieronder vind je een voorbeeld van de verschillende scriptieonderdelen en hun functie.

In het voorwoord dank je de mensen die jouw scriptie medemogelijk gemaakt hebben. Daarnaast schrijf je over jouw persoonlijke fascinatie met het onderwerp. Bovendien beschrijf je ook hoe het scriptieproces is verlopen. 

2. Samenvatting

De belangrijkste inzichten uit jouw scriptie verwoord in één A4. Dat is wat in een goede samenvatting staat. Ga niet alleen in op de conclusie. Ook de aanleiding, relevantie en belangrijkste literatuur moeten hier kort aan bod komen.

3. Inleiding

Hier leg je het belang van jouw onderzoek uit aan de hand van een:

  • aanleiding (gevonden in wetenschappelijke literatuur en/of de actualiteit in nieuwsmedia).
  • signalering van een probleem, formulering van een onderzoeksdoel en het vermelden van de vraagstelling.
  • de relevantie van het onderzoek (doorgaans uitgesplitst naar maatschappelijke relevantie. Hier wordt duidelijk wat jouw onderzoek betekent voor de maatschappij en de praktijk. En de wetenschappelijke relevantie. Dit is bovendien gebaseerd op bestaande literatuur en ontbrekende kennis daarbinnen).
  • leeswijzer (waarin je vermeldt welk onderdeel in welk hoofdstuk aan bod komt).

De handvatten waarmee je het onderzoek kunt uitvoeren. Hierin worden de belangrijkste begrippen uitgelegd. Daarnaast worden wetenschappelijke perspectieven om naar het thema te kijken geïntroduceerd. Als laatste wordt er stilgestaan bij verschillende manieren waarop het onderzoek uitgevoerd kan worden. Het theoretisch kader helpt je bij het vormgeven van het onderzoek, het kiezen van geschikte methoden en bij het analyseren van de resultaten.

Het hoe, wat, waar, wanneer en wie van het onderzoek. Leg uit welke keuzes er gemaakt zijn. Daarnaast leg je uiten waarom bepaalde methoden juist niet gekozen zijn. Maak de complexe begrippen uit het theoretisch kader meetbaar. Dit doe je door te operationaliseren. Geef – indien noodzakelijk – in een conceptueel model het onderzoek weer.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek worden hier geanalyseerd. Dit gebeurd op basis van het theoretisch kader. Resultaten worden niet alleen beschreven, maar ook geïnterpreteerd. Probeer de case(s) van het onderzoek nog niet te overstijgen. Verklaart de theorie alle gevonden resultaten? Pas je theoretisch kader eventueel aan.

In de conclusie wordt de betekenis van de resultaten vertaalt naar een hoger schaalniveau. Leg uit wat we kunnen leren van jouw onderzoek. Ook lleg je uit wat dat betekent voor de maatschappij, de wetenschap en eventueel de beroepspraktijk.

Doe aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Verklaar hierbij hoe de resultaten en conclusie afhankelijk kunnen zijn van de gemaakte keuzes gedurende het onderzoek. Als je onderzoek heel praktisch ingestoken is, kun je op basis van de conclusie en resultaten nog aanbevelingen doen voor de (beroeps)praktijk.

11. Bijlagen

Wanneer doe je wat?

Voor hbo en wo studenten van alle studies in Nederland

Een goed geschreven scriptie wekt de indruk dat een onderzoek lineair uitgevoerd is. In werkelijkheid is onderzoek doen een proces, waarbij je steeds vooruit kijkt en weer teruggrijpt naar eerder uitgevoerde onderdelen. Als je bezig bent je met het afbakenen van je onderzoek aan hand van de literatuur, is het heel goed mogelijk om alvast notities te maken voor het theoretisch kader. Ook het analyseren van de resultaten gaat vaak gepaard met alvast opschrijven van de belangrijkste resultaten zijn. Bovendien kan je alvast bedenken welke figuren gebruikt kunnen worden.

Onderstaand figuur en de bijbehorende tabel moeten een indruk geven van welke onderdelen wanneer worden uitgevoerd en hoeveel tijd ze in beslag zouden kunnen nemen. Hierbij gaan we uit van 26 weken om een scriptie te schrijven. De opzet houdt rekening met uitloop tijdens het onderzoeksproces. Afhankelijk van het soort onderzoek dat je uitvoert en hoe goed je in een bepaald onderdeel bent, kun je meer of minder tijd rekenen. Tevens zie je duidelijk dat het uitwerken van sommige onderdelen elkaar kunnen overlappen.

schema schrijven scriptie

Hoe schrijf je een scriptie?

Hieronder vind je een stappenplan!

Is het tijd om je scriptie te schrijven? Als het goed is heb je genoeg ervaring met het doen van onderzoek en het schrijven van papers. Toch ervaren de meeste studenten de start van hun scriptie als een ‘eerste keer’. Met dit stappenplan kan je jouw kennis opfrissen aan de hand van de meest voorkomende scriptieonderdelen.

Stap Wat moet je doen? Gemiddelde tijdsduur
Voorbereiden Lees de eisen aan de scriptie, eventuele handleidingen en andere relevante informatie halve week
Stap 1 Onderwerp kiezen en afbakenen aan hand van de actualiteiten, nieuwsmedia, wetenschappelijke literatuur of een vraag vanuit de praktijk 2 weken
Stap 2 Aanleiding, relevantie, onderzoeksdoel en onderzoeksvraag formuleren vanuit stap 1 1 week
Stap 3 Onderzoeksvoorstel verder uitwerken 2 weken
Stap 4 Theoretisch kader schrijven aan hand van bestaande wetenschappelijke literatuur uit eigen en aanverwante vakgebieden 4 weken
Stap 5 Methodenhoofdstuk schrijven aan hand van eerder onderzoek naar soortgelijke thema’s en handboeken over onderzoeksmethoden en operationaliseren van de te verzamelen data 2 weken
Stap 6 Onderzoek uitvoeren en data verzamelen. Zorg voor een goede registratiemethode 4-6 weken
Stap 7 Data analyseren op basis van gekozen methoden 2 weken
Stap 8 Resultatenhoofdstuk schrijven. Begin met een algemeen overzicht van de data (beschrijving van de case, subjecten, objecten, etc). Schrijf vervolgens de belangrijkste, meest interessante en relevante resultaten op. Maak waar mogelijk gebruik van figuren om de tekst te illustreren en verhelderen 3 weken
Stap 9 Conclusie, discussie en aanbevelingen schrijven. Overstijg de resultaten en vertel de lezer wat de kennis uit jouw onderzoek betekent voor de praktijk en het vakgebied 1-2 weken
Stap 10 Samenvatting schrijven 1 week
Stap 11 Eindredactie en printklaar maken 1-2 weken

Wil je meer scriptie tips per onderdeel? Klik hier om naar onze blog te gaan.

Ben je op zoek naar inhoudelijke scriptiehulp? Neem dan contact met ons op.