Nienke
NienkeTaalkunde en Nederlands
Specialisaties: Taalkunde en Nederlandse taal

Scriptiebegeleider Nienke

Ik heb veel ervaring met het begeleiden van studenten tijdens het schrijven van hun scriptie. Ik vind het belangrijk met de student in een vertrouwelijke en fijne sfeer samen te werken. Een scriptie begint bij een goede structuur en ik help graag bij het opstellen van de probleemstelling, de doelstelling, de centrale onderzoeksvraag en deelvragen. Ik ondersteun bovendien bij het theoretische kader en de zoektocht naar relevante literatuur. De verschillende onderzoeksmethoden neem ik ook onder de loep, evenals het praktijkonderzoek. Voor de conclusie en aanbevelingen kan ik tips geven, zodat de student de scriptie netjes kan afronden. Daarnaast buig ik mij graag over de bronvermelding en de literatuurlijst.

Ik ben bovendien zeer ervaren in het corrigeren van Nederlandstalige teksten. Ik heb mij naast mijn functie als docent aan de Erasmus universiteit Rotterdam ontwikkeld als tekstcorrector voor juridische tijdschriftartikelen, boeken en overige publicaties.

Stel direct jouw vraag