Harry
HarryAlgemene en commerciële economie
Specialisaties: Algemene en commerciële economie. Markt- en klantonderzoek, arbeidsmarkt, milieueconomie MVO, SPSS.

Scriptiebegeleider Harry

Harry is economisch geschoold, heeft ervaring met (arbeids)marktonderzoek en (klant)tevredenheidsonderzoek. Daarnaast heeft hij ervaring in het hele onderzoeksproces: probleem/doelstelling formuleren, methodes kiezen, vragenlijsten ontwerpen, veldwerk, analyse, rapportage.

In het begeleidingsproces maakt Harry gebruik van een praktische insteek, hij helpt de planning in de gaten te houden en de ge grote lijn vast te houden. Belangrijk ook dat er altijd in het oog gehouden wordt voor welke doelgroep de scriptie geschreven wordt: wat wil de beoordelaar in je scriptie zien? Je beoordelaar moet je te vriend houden!

Zijn begeleiding kenmerkt zich voornamelijk door het motiveren en het stellen van vragen zodat de studenten geholpen worden de kennis en kunde die al in hén zit eruit te krijgen.

Stel direct jouw vraag