George
GeorgeWiskunde en Natuurwetenschappen
Specialisaties: Wiskunde, Natuurwetenschappen, Milieukunde, Bewegingswetenschappen, Geneeskunde, Medische technologie, Sociale wetenschappen, beleid en bestuur

Scriptiebegeleider George

Mijn naam is George. In mijn professionele loopbaan was ik universitair onderzoeker en docent, had ik een eigen bedrijf (een redactiebureau), en heb ik in het bedrijfsleven als senior consultant (energiebeleid en duurzaamheid) en directeur-bestuurder (coöperatief energiebedrijf) gewerkt. Rode draad in al deze functies was en is de totstandkoming van goede tekst.  Ik was (hoofd)redacteur van tijdschriften en boeken, produceerde (wetenschappelijke) artikelen en rapporten, en schreef en redigeerde boeken. Ik begeleidde auteurs bij het schrijven van hun tekst, en ik heb meer dan 200 studenten begeleid bij het schrijven van hun scriptie. Het ging hierbij vooral om studenten in de biologie, aardwetenschappen, scheikunde, wiskunde, geneeskunde, bestuurskunde en bewegingswetenschappen.

Ik ken de uitdaging waar een student voor staat die een scriptie moet afronden. In welke disciplines ik je tot steun kan zijn? Oorspronkelijk ben ik afgestudeerd als bioloog met specialisaties in duurzaamheid/milieu/energie, (mariene) ecologie en de maatschappelijke aspecten van de natuurwetenschappen. Daarna ben ik me gaan specialiseren in de ethiek en het beleid op het gebied van gezondheidszorg en milieubeleid. Dat leidde tot een bestuurskundig proefschrift over het overheidsbeleid t.a.v. de gezondheidszorg (m.n. reageerbuisbevruchting). Gedurende 15 jaar was ik docent in de doctoraal cursus Beleid en Bestuur, waarbij vooral bedrijfskundige scripties werden geschreven na externe stages bij overheid en bedrijfsleven. De afgelopen jaren heb ik me ook toegelegd op historische studies in opdracht van diverse instellingen.

Bij het schrijven van een scriptie is goede voorbereiding het halve werk. De valkuil om te veel overhoop te halen om tot een scriptie te komen is levensgroot. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Dit leidt tot veel frustratie en tijdverlies. Ik zal je graag helpen bij een gestructureerde en efficiënte aanpak van je werk, en de totstandkoming van een document waar je trots op kunt zijn.

,

Stel direct jouw vraag