Erlend
ErlendEconomie en Bestuurskunde
Specialisaties: Economie, Bestuurskunde, Nederlands, Geschiedenis, Onderzoeksvaardigheden, Special Educational Needs, bank en verzekeringsleer

Scriptiebegeleider Erlend

Mijn naam is Erlend van Ark en ik woon in Amersfoort. Ik heb ervaring als docent geschiedenis, bestuurskunde, Nederlands en economie, en als scriptiebegeleider en –beoordelaar bij Schoevers en Fontys. Bij Schoevers ben ik scriptiebegeleider voor de bachelor. Dit zijn praktijkgerichte studies naar klanttevredenheid en dergelijke. Bij Fontys beoordeelde ik diverse masterscripties op structuur (en minder op inhoud). Hierbij controleerde ik o.a. of de vragen goed gesteld waren (SMART?) en bij het onderwerp pasten, en of het onderzoek uitvoerbaar was: passen de gekozen methoden (kwalitatief, kwantitatief?) bij dit onderzoek en kunnen de vragen in voldoende mate beantwoord worden?

Daarnaast schrijf ik boeken over militaire geschiedenis (WO1 en WO2) en ik heb, naast een master nieuwste geschiedenis, een bachelor oude en nieuwe geschiedenis.

Stel direct jouw vraag