Cecile
CecileEngelse Taal- en Letterkunde en Rechtsgeleerdheid
Specialisaties: Engelse taal en literatuur, Educatie, Nederlands recht, Staats- en Bestuursrecht

Scriptiebegeleider Cecile

Mijn naam is Cecile Wijnen. Ik heb brede onderwijservaring zowel in het middelbaar als
in het hoger onderwijs. Na mijn studie Engelse Taal – en Letterkunde in Leiden ben ik als
docent, mentor en begeleider van nieuwe docenten werkzaam geweest op middelbare
scholen. Mijn liefde voor de Engelse taal en literatuur is gebleven, ook toen ik later
begon aan een rechtenstudie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar kon ik na
mijn afstuderen aan de slag als docent Staats- en bestuursrecht. Een van mijn taken was
het begeleiden van studenten bij het schrijven van hun bachelorscripties.
Door mijn ‘talige’ studies en werkervaring in het onderwijs kan ik studenten goed
begeleiden bij het schrijven en afronden van hun scripties. Ik kan snel bepalen op welk
gebied hulp nodig is. Het formuleren van een probleemstelling, het aanbrengen van
structuur, het gebruiken van bronnen of het schrijven van voetnoten zijn enkele
voorbeelden van probleemgebieden. Ik hecht veel waarde aan helder en correct
taalgebruik en ik geef feedback op zowel Nederlands – als Engelstalige scripties.

Stel direct jouw vraag