Robert Jan
Robert Jan Recht, zowel Nederlands als Internationaal
Specialisaties: Juridische, ethische en taalkundige onderwerpen

Scriptiebegeleider Robert-Jan

Robert Jan is een gepromoveerd jurist met een brede belangstelling voor juridische, ethische en taalkundige onderwerpen.

In 2008 heeft hij in Leiden zowel de master Nederlands Recht – met als differentiatie Internationaal en Europees Recht – als de master Encyclopedie en Filosofie van het Recht afgerond. Zijn eigen scriptie werd indertijd beloond met een 10. Naast zijn rechtenstudie rondde hij eveneens een bachelor Franse Taal en Cultuur af. In 2014 is hij in Nijmegen gepromoveerd op een Engelstalig proefschrift over het werk van de Oostenrijks-Amerikaanse rechtstheoreticus Hans Kelsen.

Als universitair docent aan de rechtenfaculteit heeft hij jarenlang het vak Academische Vaardigheden verzorgd. In dat verband heeft hij enkele honderden studenten getraind in het verrichten van juridisch onderzoek en in het schrijven van rechtsgeleerde teksten die voldoen aan alle regels van de kunst. Hij heeft zodoende ruime ervaring met alle zaken die komen kijken bij het schrijven van een scriptie, zoals het formuleren en aanscherpen van de onderzoeksvraag, het hanteren van verschillende onderzoeksmethoden en het inrichten van het notenapparaat en de literatuurlijst.

Robert Jan ziet het schrijven van een scriptie niet als een eentonige marathon, maar eerder als een afwisselende triatlon. “Bij het zogenaamde ‘schrijven’ van een scriptie komen er in feite drie totaal  verschillende vaardigheden om de hoek kijken: creatief denken, het verrichten van onderzoek en het schrijven zelf. Het uitzetten van je eigen parcours – d.w.z. het formuleren van de onderzoeksvraag en het op hoofdlijnen structureren van de tekst – vereist behoorlijk wat creativiteit. Wanneer je er echter in slaagt om al in een vroeg stadium een duidelijke route van A naar B uit te stippelen, dan kun je bij het onderzoek meteen heel gerichte stappen zetten, zonder daarbij voortdurend af te dwalen in allerlei zijpaden. Wat dan uiteindelijk nog rest, is in feite niet veel meer dan een afzonderlijke schrijfoefening. In de praktijk ligt de zaak helaas net iets complexer, omdat er bij het schrijven van een scriptie al gauw een wisselwerking tussen deze drie activiteiten ontstaat. Het onderzoek leidt tot nieuwe inzichten en door het schrijven kom je erachter dat je toch nog extra onderzoek moet doen. De kunst is daarom vooral om tijdens het gehele proces de hoofdstructuur goed in de gaten te blijven houden en om bij de deelaspecten steeds weer afzonderlijk aandacht te besteden aan één van deze drie activiteiten. In die zin zou je het schrijven van een scriptie het beste kunnen opvatten als een soort van intellectuele triatlon in estafettevorm: je moet voortdurend weten welke kant je op moet, je moet niet te ver afdwalen van het parcours en je moet je meerdere malen afzonderlijk concentreren op drie totaal verschillende activiteiten.”

Stel direct jouw vraag