Oskar
OskarAdviseur en ondernemer
Specialisaties: Bedrijfskunde, consultancy en automotive

Scriptiebegeleider Oskar

Als parttime docent bedrijfskunde is Oskar verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), School of Business and Economics, Management & Organization. Hij geeft vakken als organisatieverandering, organisatie theorie en academic skills. Tevens begeleidt hij jaarlijks diverse studenten, zowel Bachelor als Master, bij het schrijven van hun scriptie.

Oskar heeft ruim twintig jaar in het bedrijfsleven gewerkt als adviseur en ondernemer, en dan met name in de automobielbranche als consultant en eigenaar van een adviesbureau, eigenaar van een callcenter en directeur van een dealerorganisatie. Een aantal jaar geleden heeft hij een carrière switch gemaakt en is hij begonnen met het doen van wetenschappelijk onderzoek aan de VU met als doel te promoveren in de bedrijfskunde met onderzoek naar organisatieverandering en de rol van medewerkers daarbinnen (employee participation). Het advieswerk staat nu op een iets lager pitje.

Het begeleiden van studenten geeft Oskar voldoening als hun zoektocht (soms ervaren als ‘struggle’) uiteindelijk leidt tot een mooi resultaat, zowel qua cijfer als qua leereffect en ontwikkeling. Daar draagt hij graag aan bij. Andersom daagt Oskar jou uit om “expert” te worden in het onderwerp dat je onderzoekt! Door studenten wordt hij omschreven als inspirerend, duidelijk, en motiverend, voor ook om door te gaan en om structuur aan te brengen.

Sinds jaar en dag gebruikt Oskar de uitspraak: “Wel zelf, maar niet alleen” .om klanten te begeleiden en te helpen. Dit gaat ook op voor de studenten die vooral zelf heel veel moeten doen om hun studie goed af te sluiten, en dat met een goede begeleiding niet alleen hoven te doen.

Stel direct jouw vraag