Michael
Michael Geschiedenis, economie en sociale wetenschappen
Specialisaties: Geschiedenis, economie, bedrijfskunde en sociale wetenschappen

Scriptiebegeleider Michael

Mijn naam is Michael en ik woon in Amsterdam. Ik heb ervaring als docent geschiedenis, economie, bedrijfskunde (controller-opleidingen) en sociale wetenschappen. Mijn praktijkkennis deed ik op tijdens het schrijven van mijn proefschrift (PhD) over de economische geschiedenis in Nederland 1800-1850 aan de universiteit Utrecht en mijn werk als financieel beleidsmedewerker in de publieke sector.

Ik vind het leuk om theorie toepasbaar te maken. Het is belangrijk dat scripties goed geschreven zijn en een duidelijke structuur hebben (er moet sprake zijn van kop en staart). Ik wil studenten hierbij helpen. Er moeten goede hoofd- en bijvragen worden gemaakt (inleiding). Vervolgens worden die in een (hoofd) tekst met bijpassend materiaal (kwalitatieve en kwantitatieve bronnen en theorie) beantwoord. In de conclusie worden vervolgens de belangrijkste bevindingen (antwoorden) onderstreept. De scriptie moet laten zien dat de materie (theorie en praktijk) goed wordt beheerst.

Naast mijn proefschrift en historisch onderzoek maak ik illustraties (voor onder andere proefschriften en nieuwsbladen).

Stel direct jouw vraag