Opbouw scriptie

De opbouw van een scriptie kan per universiteit/hogescholen verschillen. Vaak zijn hier bepaalde eisen voor die algemeen bekend zijn. Kijk hier goed naar voordat je begint met schrijven. Lees hieronder hoe een scriptie er over het algemeen uitziet.

Hulp nodig bij je scriptie?

Vul je gegevens in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
8,2
4.1/5

314

Beoordelingen

10.000+ studenten geslaagd

98% slaagt op tijd

Hbo & wo, online & offline

Scriptiebegeleiding sinds 2005

Inhoudsopgave

Opbouw scriptie afbeelding - structuur

Voorblad

Voorwoord

In het voorwoord kan geschreven worden over de persoonlijke fascinatie met het onderwerp, hoe het scriptieproces verlopen is en een woord van dank aan de mensen zonder wie de scriptie schrijven niet mogelijk zou zijn geweest. Het voorwoord is het eerste wat de lezer ziet, maar het laatste wat je schrijft.

Executive summary / abstract

In de executive summary, ook wel abstract of samenvatting genoemd, worden de belangrijkste inzichten uit de scriptie verwoord in één A4. Het doel van de samenvatting is om de lezer snel een overzicht van het onderzoek te geven. De essentiële onderdelen van een samenvatting zijn dan ook de aanleiding tot het onderzoek, het onderwerp, de probleemstelling en de onderzoeksmethode. Uiteraard wordt dit nog aangevuld met de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Let er goed op dat de samenvatting zelfstandig leesbaar moet zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de lezer niet in de scriptie zelf moet hoeven te bladeren om de samenvatting te kunnen begrijpen. Probeer dus het gebruik van bijvoorbeeld begrippen die pas in de scriptie zelf worden uitgelegd te voorkomen.

Inhoudsopgave

Introductie

In de introductie wordt het belang van het onderzoek uitgelegd aan de hand van:

  • aanleiding (gevonden in bestaande wetenschappelijke literatuur en/of de actualiteit in nieuwsmedia);
  • signalering van een probleem, formulering van een onderzoeksdoel en het vermelden van de vraagstelling;
  • de relevantie van het onderzoek (doorgaans uitgesplitst naar maatschappelijke relevantie, oftewel wat jouw onderzoek betekent voor de maatschappij en de praktijk. En de wetenschappelijke relevantie, gebaseerd op bestaande literatuur en ontbrekende kennis daarbinnen);
  • leeswijzer (waarin je vermeld welk onderdeel in welk hoofdstuk aan bod komt).

Het theoretisch kader zijn de handvatten waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd. Hierin worden de belangrijkste begrippen uitgelegd, wetenschappelijke perspectieven om naar het thema te kijken geïntroduceerd en stilgestaan bij verschillende manieren waarop het onderzoek uitgevoerd kan worden. Het theoretisch kader helpt bij het vormgeven van het onderzoek, het kiezen van geschikte methoden en bij het analyseren van de resultaten.

In de methoden worden de hoe, wat, waar, wanneer en wie van het onderzoek besproken. Er wordt uitgelegd welke keuzes er gemaakt zijn en waarom bepaalde methoden juist niet gekozen zijn om de vraag te beantwoorden. De complexe begrippen uit het theoretisch kader worden meetbaar gemaakt door te operationaliseren. Geef – indien noodzakelijk – in een conceptueel model het onderzoek weer.

In het hoofdstuk resultaten worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek geanalyseerd op basis van het theoretisch kader. Resultaten worden niet alleen beschreven, maar ook geïnterpreteerd. Ook wordt er gekeken of alle gevonden resultaten verklaard kunnen worden door de theorie. Het is eventueel mogelijk om het theoretisch kader hierop aan te passen.

In de conclusie wordt de betekenis van de resultaten vertaald naar een hoger schaalniveau. Leg uit wat we kunnen leren van jouw onderzoek en wat dat betekent voor de maatschappij, de wetenschap en eventueel de beroepspraktijk.

Aanbevelingen & Discussie

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en wordt er verklaard hoe de resultaten en conclusie afhankelijk kunnen zijn van de gemaakte keuzes gedurende het onderzoek. Indien het onderzoek praktisch ingestoken is, kan er op basis van de conclusie en resultaten aanbevelingen worden gedaan voor de (beroeps)praktijk.

Nawoord

Het schrijven van een nawoord is optioneel, maar niet verplicht. Het nawoord is bedoeld om terug te kijken op de scriptie. Er wordt beschreven wat de schrijver heeft geleerd van het schrijven en onderzoeken, wat de schrijver had willen leren en hoeverre dit is gelukt. Ook kunnen in het nawoord mensen bedankt worden die hebben bijgedragen aan het eindresultaat. Het nawoord gaat niet over het onderwerp van de scriptie en voegt dus niets toe aan de inhoud.

De bibliografie, ook wel literatuurlijst genoemd, geeft een overzicht van alle bronnen die je gebruikt hebt. Deze bronnen kan je weer onderverdelen in boeken, tijdschriftartikelen en bijvoorbeeld websites. Let er goed op dat je de literatuurlijst op de juiste wijze opmaakt.

Heeft dit jou geholpen? Deel het met anderen:

Bekijk meer artikelen

hypothese formuleren
Implementatieplan
Analysevinder: Welke analyse bij welke data en variabelen?

Heb je vragen over dit artikel?

Laat een comment achter

Heb je vragen over dit artikel? Laat een comment achter en een van onze
begeleiders zal hem zo spoedig mogelijk beantwoorden

Wij bieden scriptiebegeleiding aan studenten van o.a.:

Inmiddels hebben onze scriptiebegeleiders van nagenoeg iedere vol- en deeltijd opleiding in Nederland studenten mogen ondersteunen bij hun afstudeertraject! Ben je nieuwsgierig geworden welke begeleider jou het beste kan ondersteunen bij jouw specifieke opleiding, studie en onderwerp? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan. Hopelijk tot snel!