Steekproef bepalen

Een steekproef is een homogene verzameling van eenheden (personen, objecten of situaties) die een of meerdere eigenschappen gemeen hebben waarop het onderzoek zich richt. Dit kan bijvoorbeeld een groep zijn vanorganisaties, mensen, dieren of voorwerpen, vaak geselecteerd op bepaald kenmerken. Vaak is het onmogelijk om alle eenheden van een populatie (bijv. alle bezoekers van een attractiepark) te onderzoeken. Daarom nemen we een steekproef hieruit. De steekproef dient een representatieve selectie te zijn van de populatie, wat wil zeggen dat de steekproef dezelfde kenmerken heeft als de groep waar je uitspraken over wilt doen.

Hulp nodig bij je scriptie?

Vul je gegevens in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
8,6
4.4/5

352

Beoordelingen

10.000+ studenten geslaagd

98% slaagt op tijd

Hbo & wo, online & offline

Scriptiebegeleiding sinds 2005

Inhoudsopgave

Steekproefgrootte

De vereiste steekproefomvang hangt af van de mate van homogeniteit van de populatie, het aantal gewenste subpopulaties en eventuele richtlijnen vanuit de opleiding. Hoe homogener de populatie, wat betreft de kenmerken die relevant zijn voor je onderzoek, des de kleiner kan je steekproef zijn voor betrouwbare onderzoeksresultaten. Elke eventuele subpopulatie (bijv. op basis van leeftijdscategorie, geslacht, opleidingsniveau) dient een minimum aantal respondenten te hebben om te voorkomen dat de resultaten van een subgroep op toeval gebaseerd zijn. De vereiste omvang hiervan is ook niet exact vast te stellen. Ook dit is afhankelijk van de mate van homogeniteit.

Specifieke, toetsbare vragen worden voornamelijk beantwoord door een toetsing onder een relatief grote steekproef, bijv. doormiddel van een enquête of data uit een bestaande database. Bredere, exploratieve vragen vereisen dat je meer de diepte ingaat, bijv. door het afnemen van diepte-interviews of observaties. Deze laatste categorie kost relatief veel tijd per geval, waardoor het bij een afstudeeronderzoek niet haalbaar is om bijv. een steekproef van 100 te realiseren. Voor het afnemen van diepte-interview is tien tot twintig respondenten realistischer. Er zijn allerlei tools om de vereiste steekproefgrootte te berekenen. Mijn voorkeur gaat uit naar G*Power.

Steekproefmethode

Er zijn verschillende manieren om een steekproef te selecteren. Deze zijn onder te verdelen in de aselecte- de selecte steekproef. Aselecte steekproef (random sampling): iedere eenheid (persoon, object of situatie) uit de populatie heeft evenveel kans om in de steekproef te komen. Bij kwantitatief onderzoekis dit essentieel. De volgende vormen zijn hierbij te onderscheiden:
 
  • Enkelvoudige steekproef: willekeurige steekproef (bijv. uit een databestand)
  • Systematische steekproef: bijv. elke tiende respondent wordt gekozen uit een databestand of kaartenbak
  • Clustersteekproef: bij een clustersteekproef ondervraag je een hele groep, meestal reeds bestaande groepen zoals een klas of team
  • Getrapte steekproef: uit een clustersteekproef wordt een aselecte groep genomen waarbij je weer een steekproef afneemt
  • Gestratificeerde steekproef: de groep wordt gesplitst in deelpopulaties, bijv. een groep wijkbewoners wordt weer opgedeeld op basis van geslacht
 
Selecte steekproef (purposive sampling): respondenten worden bewust geselecteerd op basis van bepaalde eigenschappen. Hierbij zijn verschillende vormen onderscheiden:
 
  • Quotasteekproef: een maximum aantal respondenten wordt vastgesteld, bijv. 25 mannen en 25 vrouwen
  • Zelfselectie: mensen bepalen zelf of ze meedoen aan een steekproef, bijv. naar aanleiding van een advertentie waarin een aantal vereisten (eigenschappen/voorwaarden) voor respondenten staan vermeld
  • Doelgerichte steekproef: mensen met bepaalde kenmerken worden geselecteerd, bijv. typische gevallen zoals alleen maar mensen met een hartafwijking
  • Praktisch bruikbare steekproef: willekeurige respondenten (of subjecten) worden geselecteerd gelimiteerd door praktische beschikbaarheid, bijv. nog in leven zijnde Nederlandse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog (waarvan de meeste zijn overleden)
  • Sneeuwbalsteekproef: selectie van respondenten uit je eigen kenniskring en vervolgens kennissen van kennissen (of in het geval van literatuuronderzoek: selectie van artikelen op basis van referenties in de eerst geselecteerde artikelen)
 

Het is ook mogelijk om een combinatie van steekproefmethoden toe te passen. Zo kun je bijvoorbeeld eerst op basis van zelfselectie een groep respondenten verzamelen, waaruit je vervolgens een gestratificeerde steekproef neemt om te waarborgen dat er ongeveer mannen als vrouwen meedoen.

Sneller afstuderen? Het maximale uit je scriptie halen?

Maak gebruik van de scriptiehulp van de ScriptieMaster. Meld je hier aan voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Heeft dit jou geholpen? Deel het met anderen:

Bekijk meer artikelen

hypothese formuleren
Implementatieplan
Analysevinder: Welke analyse bij welke data en variabelen?

Heb je vragen over dit artikel?

Laat een comment achter

Heb je vragen over dit artikel? Laat een comment achter en een van onze
begeleiders zal hem zo spoedig mogelijk beantwoorden

Wij bieden scriptiebegeleiding aan studenten van o.a.:

Inmiddels hebben onze scriptiebegeleiders van nagenoeg iedere vol- en deeltijd opleiding in Nederland studenten mogen ondersteunen bij hun afstudeertraject! Ben je nieuwsgierig geworden welke begeleider jou het beste kan ondersteunen bij jouw specifieke opleiding, studie en onderwerp? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan. Hopelijk tot snel!