Implementatieplan scriptie

Moet je een implementatieplan schrijven als onderdeel van je scriptie? Heb je moeite met het schrijven ervan of heb je gewoon geen idee waar je moet beginnen? Dan ben je hier aan het goede adres. In dit artikel wordt uitgelegd wat een implementatieplan inhoudt en uit welke onderdelen deze moet bestaan. Mocht je er na het lezen van dit artikel nog steeds moeite hebben, twijfel dan niet – maar schakel een begeleider van ScriptieMaster in voor extra ondersteuning.

Hulp nodig bij je scriptie?

Vul je gegevens in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
8,6
4.4/5

352

Beoordelingen

10.000+ studenten geslaagd

98% slaagt op tijd

Hbo & wo, online & offline

Scriptiebegeleiding sinds 2005

Inhoudsopgave

Een implementatieplan is kortgezegd een uitwerking van de aanbeveling(en) die uit het onderzoek van de scriptie is voortgekomen. Het is een uitgebreid plan dat voortkomt uit het adviesrapport. Het doel van een implementatieplan is om de aanbeveling(en)/het advies dat je hebt gegeven in je scriptie, praktisch en haalbaar te maken. Tijdens het doen van je onderzoek is er een probleem naar voren gekomen waarmee de organisatie te maken heeft. Je aanbeveling(en)/advies vormt de oplossing van dit probleem. En in het implementatieplan ga je deze oplossing uitgebreid uitwerken.

Hieronder wordt de structuur van een implementatieplan van een scriptie uitgelegd met een omschrijving van ieder onderdeel.

Titelpagina implementatieplan

Wat moet er allemaal op de titelpagina gezet worden?

🝔 Titel met het woord “implementatieplan” erin verwerkt
🝔  Naam van de opdrachtgever
🝔  Contactgegevens van de contactpersoon
🝔  Naam van de onderwijsinstelling
🝔  Contactgegevens van de begeleider(s)
🝔  Datum en plaats
🝔  Auteur (jouw naam)

Managementsamenvatting (indien nodig)

Zorg ervoor dat de managementsamenvatting niet langer is dan één pagina. Dit onderdeel is een samenvatting van je gehele implementatieplan. Het is belangrijk dat een samenvatting te lezen is als een losstaand onderdeel. Iemand die jouw scriptie niet heeft gelezen en ook je implementatieplan niet verder gaat lezen, zou door deze samenvatting alle belangrijke onderdelen van je plan moeten begrijpen.

Inhoudsopgave

Het is het handigst om deze op het einde automatisch te laten maken. Ga daarvoor in het Worddocument naar de taakbalk verwijzingen en klik vervolgens op inhoudsopgave.

Inleiding implementatieplan

Ondanks dat er een hoop in de inleiding verwerkt moet worden is het belangrijk deze niet langer dan twee pagina’s te maken. In de inleiding leg je allereerst het probleem nogmaals uit en leg je het verband met je onderzoek/scriptie. Ook maak je duidelijk welke aanbeveling je in dit plan precies gaat uitwerken. Daarna komen de volgende onderdelen aan bod:

🝔 Het doel van de aanbeveling: uitleggen van het SMART doel, bepalen van de doelgroep, uitleggen hoe de huidige werkwijze veranderd moet worden, hoe de processen veranderd moeten worden en uitleggen wat het precies inhoudt voor de medewerkers, de diensten/producten en de organisatie.
🝔  De afbakening van de implementatie: wat is juist niet het doel van dit plan?

🝔  De randvoorwaarden: wat is de beschikbare kennis? Wat is de beschikbaarheid van de medewerkers? Zijn de juiste middelen aanwezig om het doel te kunnen bereiken? Is het management het eens met de veranderingen die moeten worden doorgevoerd?
🝔  Indien nodig, de risicoanalyse: hierin beschrijf je de mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen. Ook omschrijf je hoe groot de kans is dat deze zich voordoen en hoe ze ingeperkt kunnen worden.
🝔  Leeswijzer: in een paar zinnen leg je uit waar het implementatieplan allemaal uit bestaat.

De implementatie van de oplossing

In dit onderdeel van het implementatieplan ga je de praktische uitwerking van je oplossing presenteren. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

🝔 Aanpak: Leg uit hoe de oplossing precies moet worden geïmplementeerd. Belangrijk is om te benoemen welke rol de opdrachtgever hierbij speelt, welke methoden moeten worden toegepast en wie verantwoordelijk is voor wat (taakverdeling).
🝔 Activiteiten: Leg uit welke activiteiten er moeten worden ondernomen om de implementatie werkelijkheid te maken. Per activiteit moeten er drie onderdelen worden besproken: voorbereiding, realisatie en evaluatie. Bij de voorbereiding leg je uit welke middelen er nodig zijn om de activiteit te laten slagen en geef je een taakverdeling aan. Bij de realisatie leg je de methoden uit en de taakverdeling. De evaluatie bestaat uit een paar zinnen waarin wordt besproken hoe er geëvalueerd wordt en door wie.
🝔 Communicatieplan: Om de oplossing te laten slagen moet iedereen die betrokken is bij de implementatie op de hoogte zijn. In je communicatieplan maak je daarom duidelijk wie op de hoogte moet zijn van welke informatie en op welke manier ze geïnformeerd worden (communicatiemiddel).

Beheersplannen

Om de implementatie van de oplossing te laten slagen is het belangrijk om een taakverdeling te maken en een planning wanneer er wat moet gebeuren en wat daarvoor nodig is.

🝔 Planning en taakverdeling: Het is belangrijk om subdoelen op te nemen in de planning. Op deze manier wordt de kans groter dat het hoofddoel behaald wordt. Geef ook duidelijk aan welke personen verantwoordelijk zijn voor welk doel/onderdeel.
🝔  Budget: Dit onderdeel bestaat uit een inschatting van de kosten van de implementatie. Hierin maak je niet alleen duidelijk hoeveel geld er nodig is, maar ook hoeveel de organisatie ter beschikking heeft. Op deze manier wordt het duidelijk of de oplossing mogelijk is, en zo niet wat er financieel gezien nog verbeterd moet worden om het mogelijk te maken.
🝔  De organisatie: Leg de benodigde werkstructuur uit. Wat wordt er verwacht van wie? Om dit duidelijk te maken kan je ook een figuur maken. Soms is dit overzichtelijker.
🝔  Evaluatie: Het is belangrijk evaluaties in te plannen, zowel gedurende de implementatie als erna. Op deze manier kan er zo nodig worden bijgestuurd.

Literatuurlijst

Zorg ervoor dat je de bronverwijzingen en literatuurlijst volgens de verwachte APA stijl toevoegt. Vergeet niet alle bronnen in de lopende tekst te verwerken in je lijst en let er ook op dat alle bronnen die in je lijst staan ook genoemd worden in de lopende tekst.


Wil jij graag hulp bij het schrijven van het implementatieplan? Of twijfel je over je schrijfstijl en wil je graag een taalkundige redactie van je plan? En/of wil jij graag hulp bij het maken van je bronverwijzingen en de literatuurlijst? Neem dan contact op met ScriptieMaster en wordt gekoppeld aan een van onze kundige begeleiders.

Sneller afstuderen? Het maximale uit je scriptie halen?

Maak gebruik van de scriptiehulp van de ScriptieMaster. Meld je hier aan voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Heeft dit jou geholpen? Deel het met anderen:

Bekijk meer artikelen

hypothese formuleren
Implementatieplan
Analysevinder: Welke analyse bij welke data en variabelen?

Heb je vragen over dit artikel?

Laat een comment achter

Heb je vragen over dit artikel? Laat een comment achter en een van onze
begeleiders zal hem zo spoedig mogelijk beantwoorden

Wij bieden scriptiebegeleiding aan studenten van o.a.:

Inmiddels hebben onze scriptiebegeleiders van nagenoeg iedere vol- en deeltijd opleiding in Nederland studenten mogen ondersteunen bij hun afstudeertraject! Ben je nieuwsgierig geworden welke begeleider jou het beste kan ondersteunen bij jouw specifieke opleiding, studie en onderwerp? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan. Hopelijk tot snel!