Een overtuigende inleiding voor je scriptie in 6 stappen

De inleiding voor je scriptie is in het bijzonder belangrijk omdat dit meestal het eerste is dat jouw scriptiebegeleider of tweede beoordelaar leest. Zij zullen met name op letten op originaliteit (bijdrage aan bestaand onderzoek en praktijk) en kwaliteit (logische opbouw en taalgebruik). Taalkundigen (Weissberg & Buker 1990) hebben door middel van een analyse van vele onderzoeksartikelen vijf stappen geïdentificeerd die doorgaans in een inleiding staan. In het geval van scripties, welke vaak minder compact worden geschreven, wordt hier een zesde stap aan toegevoegd. Er wordt min of meer van algemeen naar specifiek geschreven.

Hulp nodig bij je scriptie?

Vul je gegevens in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
8,6
4.4/5

352

Beoordelingen

10.000+ studenten geslaagd

98% slaagt op tijd

Hbo & wo, online & offline

Scriptiebegeleiding sinds 2005

Inhoudsopgave

1. Achtergrond

De achtergrond bestaat uit vrij algemene uitspraken over het onderzoeksveld om de setting of context van jouw onderzochte probleem alsmede de relevantie daarvan aan de lezer duidelijk te maken. De setting of context kan met name bij een wo-scriptie vrij breed zijn (bv. innovatie in de kennisintensieve servicesector), terwijl deze bij een hbo-scriptie vaak is toegespitst op de afstudeerorganisatie (bv. kosten-batenanalyse voor productieverplaatsing naar Azië voor bedrijf X). In het eerste geval is generaliseerbaarheid belangrijk en in het laatste geval praktische toepasbaarheid. Bij wo-scripties ligt de nadruk dus op wetenschappelijke relevantie (bv. ‘de afgelopen jaren is steeds meer onderzoek gedaan naar…’), waar bij hbo-scripties praktische relevantie het belangrijkst is (bv. ‘bedrijf X heeft te maken met oplopende productiekosten’).

2. Voorgaand onderzoek

Het tweede gedeelte, voorgaand onderzoek, is opgebouwd uit specifiekere uitspraken over de aspecten van het door jou onderzochte probleem door eerdere onderzoekers, waarmee een fundering wordt gelegd van reeds bekende informatie uit eerdere studies. Je noemt de belangrijkste bevindingen die jouw onderwerpkeuze legitimeren. Hierbij gebruikt je referenties om jouw betoog te onderbouwen. In het geval van een hbo-scriptie kan dit bijvoorbeeld bestaan uit het specifieker beschrijven van de huidige situatie bij de afstudeerorganisatie.

3. Hiaten voorgaand onderzoek

Vanuit de beschrijving van het voorgaande onderzoek dienen de tekortkomingen hierin aan bod te komen. Dit doe je met uitspraken die aangeven dat er behoefte is aan meer onderzoek, waarmee de hiaten in de huidige (wetenschappelijke) kennis worden omschreven waar jouw onderzoek op ingaat. Zo positioneer je jouw onderzoek in een niche en bouw je een betoog om het belang hiervan te onderbouwen. Je gebruikt signaalwoorden om een bewering aan of af te kondigen, zoals echter, blijft echter een grote uitdaging, zelden, niet goed begrepen, blijft op dit moment onduidelijk, etc. Een hiaat kan bestaan uit een gebrek aan kennis over bepaalde aspecten van een onderwerp of de aanwezigheid van tegenstrijdige kennis hierover. In het geval van een hbo-scriptie zijn hiaten in wetenschappelijke kennis niet aan de orde, maar beschrijf je hier de praktische problematiek waar je met jouw onderzoek op inhaakt.

4. Doel en aanpak

Dit gedeelte bestaat uit een korte beschrijving van het doel en de aanpak van jouw onderzoek. Hier kun je wanneer van toepassing ook de probleemstelling en deelvragen formuleren. In het geval van een wo-scriptie is het vaak meer gepast om vragen of hypothesen te formuleren als uitkomst van het literatuuronderzoek (dus aan het eind van het theoretisch kader). Onder aanpak verstaan we een beknopte beschrijving van de gebruikte onderzoeksmethoden (enquête, interviews, observaties, etc.) en steekproef.

5. Bijdrage of verantwoording

Eventueel sluit je de inleiding voor je scriptie af met een aantal uitspraken die een positieve bijdrage of verantwoording toekennen aan jouw onderzoek. Dit kan een korte omschrijving zijn van wat jouw onderzoek toevoegt aan de bestaande literatuur en/of welke waarde jouw onderzoeksresultaten hebben voor de praktijk.

6. Leeswijzer

Tenslotte geef je in de laatste alinea in verhalende vorm een opsomming van de hoofdstukken die komen gaan en wat hierin in hoofdlijnen wordt behandeld. Zo neem je de lezer bij de hand.

Als je alles hebt uitgeschreven maak je de verschillende stappen tot een samenhangende inleiding. Wellicht is het nodig om zinnen toe te voegen, overlappende informatie te verwijderen of verwijswoorden te gebruiken om bruggetjes te bouwen tussen de verschillende stappen.

Sneller afstuderen? Het maximale uit je scriptie halen?

Maak gebruik van de scriptiehulp van de ScriptieMaster. Meld je hier aan voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Heeft dit jou geholpen? Deel het met anderen:

Bekijk meer artikelen

hypothese formuleren
Implementatieplan
Analysevinder: Welke analyse bij welke data en variabelen?

Heb je vragen over dit artikel?

Laat een comment achter

Heb je vragen over dit artikel? Laat een comment achter en een van onze
begeleiders zal hem zo spoedig mogelijk beantwoorden

Wij bieden scriptiebegeleiding aan studenten van o.a.:

Inmiddels hebben onze scriptiebegeleiders van nagenoeg iedere vol- en deeltijd opleiding in Nederland studenten mogen ondersteunen bij hun afstudeertraject! Ben je nieuwsgierig geworden welke begeleider jou het beste kan ondersteunen bij jouw specifieke opleiding, studie en onderwerp? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan. Hopelijk tot snel!