Probleemanalyse Lees hieronder meer over het verschil tussen een probleemanalyse en een probleemoplossing.

   Probleemanalyse versus probleemoplossing

   Mensen kunnen niet tegen problemen. Deze moeten zo snel mogelijk de wereld uit. Het liefst nog gisteren. Om dat over het algemeen voor elkaar te krijgen worden allerlei probleemanalyses gemaakt, die hopelijk snel resultaat opleveren.

   Als je ’s-morgens wakker wordt met hoofdpijn neem je een aspirine zodat de hoofdpijn snel over gaat. Als je de dag daarop weer opstaat met hoofdpijn neem je weer een pilletje, maar ga je toch een beetje nadenken waarom je twee ochtenden hoofdpijn hebt. Misschien ligt het aan het iets te veel drinken de avond ervoor?

   Passende oplossing

   Als de hoofdpijn aanhoudt is het verstandig de oorzaak te onderzoeken van de hoofdpijn. Wellicht kom je erachter dat je je nogal druk maakt de laatste tijd, omdat er examens zitten aan te komen of omdat het niet zo lekker loopt met je vriend(in). In plaats van aspirines slikken is het verstandiger om een andere aanpak van je tentamen te overwegen of eens met je vriend(in) een goed gesprek te hebben.

   Dit verschil in aanpak zie je ook in de medische wetenschap. De diagnose van een arts bepaalt de remedie en de medicatie. Want je zult ook uit eigen ervaring weten dat als de arts geen duidelijke diagnose stelt en “op goed geluk” medicatie voorschrijft, hij/zij in een aantal gevallen de medicatie moet aanpassen, omdat de kwaal geheel of gedeeltelijk blijft of erger wordt.

   Kijk ook maar eens naar consultancybureaus. Hoe vaak komt het niet voor dat omwille van omzet genereren snel een bepaald advies wordt geïmplementeerd dat achteraf bezien het probleem niet heeft opgelost. Even nadenken over het probleem zou zinvoller zijn geweest, maar dat levert direct geen geld op 😉😉

   probleemanalyse-afbeelding

   Probleem in een scriptie verwerken

   Het bovenstaande is ook te vertalen naar je scriptie. Om deze te schrijven moet je een probleem bepalen. Een probleem dat ook door andere mensen of bedrijven wordt onderkend. Zonder probleem, geen probleemstelling en zonder probleemstelling geen scriptie!!

   Het doel van je scriptie is een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem, maar voordat je daarover een zinvolle aanbeveling kunt doen moet je eerst uitzoeken waar de schoen wringt. Als je dat weet, weet je waar de schoen moet worden opgerekt. En dat is een betere oplossing dan een paar nieuwe schoenen kopen, toch?

   Je gaat als het ware op zoek naar de oorzaak van het probleem (causale aanpak) in plaats van snel een oplossing vinden om van het probleem af te zijn (palliatieve aanpak).

   Probleemanalyse

   Het is een algemene opvatting dat een HBO scriptie meer oplossingsgericht is (“pas Activity Based Costing (ABC) toe op deze organisatie”) en een WO scriptie meer analyserend (“moet deze organisatie wel ABC toepassen?”). Dit is maar gedeeltelijk waar. Beide soorten scripties moeten een probleemanalyse uitvoeren alvorens te komen tot een oplossing. Alleen bij een HBO scriptie kan dit beperkter zijn dan bij een WO scriptie. Een HBO scriptie kijkt naar enkele relevante (theoretische) concepten die bruikbaar zouden kunnen zijn (“hoe moet ABC worden ingevoerd?”), terwijl een WO scriptie dit vanuit een bredere basis doet en dit aanvult met de discussie van relevant voorgaand onderzoek (“zijn er betere alternatieven voor ABC?”).

   Probleemanalyse voor HBO en WO

   Je zou kunnen zeggen dat probleemanalyse voor het HBO een middel is en voor het WO een doel. Een probleemanalyse bij een scriptie kan verschillende vormen aannemen. Het uitgangspunt hiervan is een kritische houding. Stel je altijd de vraag: waarom? Het begint bij het onderzoeksvoorstel waarin het probleem exact wordt omschreven. Daarna gaat de analyse verder door het kiezen van relevante theorieën en het maken van theoretische keuzes. Middels dit proces kom je langzaam maar zeker tot de probleemoplossing.

   Probleemoplossing

   Met name de discussie die nu gevoerd wordt over de kwaliteit van het onderwijs (in het bijzonder in het HBO en specifieker op het niveau van de afstudeeropdracht daar), is gebaat bij het onderscheid tussen probleemanalyse en probleemoplossing en het loslaten van de focus dat HBO scripties alleen maar probleemoplossend zouden moeten zijn.

   Dus eerst probleemanalyse en dan probleemoplossing. Dat vergt discipline want als je aan het analyseren bent komt de oplossing niet dichterbij. Althans, zo lijkt het. Want het is gebleken dat de winst die je haalt uit de probleemanalyse vele malen groter is dan het verlies in tijd door de oplossing uit te stellen……

   Ik eindig met een uitspraak van Albert Einstein:

   “It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer”

   Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek

   Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek. In dit gesprek kijkt een van onze scriptie-experts in welke fase van het scriptietraject je bent, waar je tegenaan loopt en hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat je jouw scriptie goed afrond. Je kunt ons ook direct bellen via 010 – 714 23 43.