Plan van aanpak (PvA) Wil je graag dat een van onze professionele begeleiders je helpt bij het schrijven van een goede plan van aanpak?

   Plan van aanpak (PvA)

   Ga jij een scriptie schrijven? Dan heb je vooraf vaak een plan van aanpak (of onderzoeksvoorstel) nodig. Het spreekwoord “Een goed begin is het halve werk” geldt zéker voor het schrijven van je scriptie. Een goed plan van aanpak bepaalt de structuur en planning van je scriptie en legt de basis waar je tijdens het schrijven van je scriptie altijd op kunt terugvallen. Wel is een goed plan van aanpak veel en moeilijk werk. Daarom staan op deze pagina tips voor het maken van een plan van aanpak voor je scriptie. Samen met een deskundige kijken naar je plan van aanpak? Schrijf je in voor een gratis kennismakingsgesprek.

   Stappenplan plan van aanpak scriptie

   De vraag is: “Hoe schrijf ik een plan van aanpak dat informatief is voor de lezer en houvast biedt bij het schrijven van mijn scriptie?”. Hiervoor heb je een aantal onderdelen nodig in je plan van aanpak. Onderstaand stappenplan geeft je de informatie om dit voor elkaar te krijgen.

   Plan-van-aanpak-afbeelding

   Stap 1. Aanleiding

   In de aanleiding geef je aan welk concreet probleem je wilt oplossen of welke concrete kans je wilt benutten. Je moet hier een belanghebbende introduceren die gebaat is bij jouw onderzoek. Hiermee wordt je onderzoek relevant.

   Stap 2. Doelstelling

   In de doelstelling beschrijf je wat je met je onderzoek wilt bereiken. Dat kan een praktisch en/of kennisdoel zijn. Een voorbeeld van een praktische doelstelling: Een bijdrage leveren aan het oplossen van probleem X (voor bedrijf Y). Een voorbeeld van een theoretische doelstelling: Weten welke factoren een rol spelen bij Z?

   Stap 3. Hoofd- en deelvragen

   In je plan van aanpak staan ook je hoofd- en deelvragen. De hoofdvraag (probleemstelling/centrale vraag) is de basis van je onderzoek. Deze vraag formuleer je specifiek, zodat je er uit kunt afleiden wat tot je onderzoekskader behoort en wat daarbuiten valt. Aangezien de hoofdvraag vrij lastig te beantwoorden is (daarom is je onderzoek relevant), splits je deze op in een aantal deelvragen die makkelijker te beantwoorden zijn. Bekijk onze scriptietips over het opstellen van een goede centrale vraag en probleemstelling en de juiste deelvragen.

   Stap 4. Onderzoeksmethode

   Met bovenstaande 3 stappen maak je helder wat je wilt onderzoeken, maar dan ben je er nog niet. Je zult ook duidelijk moeten maken hoe je dat gaat onderzoeken, dus met welke onderzoeksmethode. Voor het bepalen van je onderzoeksmethode kun je het beste per deelvraag bepalen met welke methode je deze gaat beantwoorden. Is het antwoord op je deelvraag te vinden in de literatuur of moet je zelf gegevens verzamelen? Ga je die gegevens verzamelen door enquêtes af te nemen of zijn interviews beter? De keuzes die je hierin maakt zullen leiden tot een onderbouwde onderzoeksmethode.

   Stap 5. Tijdsplanning

   Zodra je weet wat je allemaal moet doen voor je scriptie kun je hier een planning voor maken. Bedenk hoeveel tijd je per deelvraag nodig hebt om deze te beantwoorden. Bedenk dan hoeveel tijd je gegarandeerd hebt om aan je scriptie te werken (wees realistisch, want je moet je aan deze planning kunnen houden). Misschien kom je tot de conclusie dat de scriptie meer tijd gaat kosten dan je dacht, maar hoe eerder je dit weet hoe beter je hierop kunt anticiperen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld met je begeleider te overleggen of de gekozen methoden wel handig zijn, of door meer tijd te reserveren van je scriptie zodat je wel op tijd klaar bent.

   Hulp bij het plan van aanpak

   Zit je in de startfase van je scriptie en mis je het overzicht van wat er allemaal moet gebeuren of wil je sneller klaar zijn? Wij kunnen je helpen bij het opstellen van een goed plan van aanpak! Schrijf je in voor een gratis kennismakingsgesprek waarin je kennis maakt met je scriptiebegeleider en een plan maakt voor het verdere verloop van je scriptie. Met dat plan kun je sneller afstuderen en een beter resultaat behalen.

   Maak een goed plan van aanpak

   Je scriptie staat of valt met het plan van aanpak. Hierover is al eerder een scriptietip geschreven. In dit voorstel verwoord je het probleem, de probleemstelling en de onderzoeksopzet. Je bepaalt wat je wel en niet gaat doen. Het is als het ware de bouwtekening van een huis; zonder een goede tekening met verdiepingen, ramen, deuren, de keuken, de badkamer en dergelijke kun je geen fatsoenlijk huis bouwen. Zo is het ook met de scriptie; een onderbouwd voorstel is essentieel.

   Maak een tijdplanning en bepaal deadlines

   Beslis voor jezelf hoe lang je bezig zult zijn met het schrijven van de scriptie. Houd rekening met een regelmatige inspanning. Probeer de scriptie niet te schrijven uit de sprokkeluren die je hebt, maar in te plannen. Werk regelmatig aan je scriptie. Creëer een stok achter de deur. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door elke keer als je met je begeleider iets doorspreekt, meteen een volgende afspraak in te plannen. Er zijn ook studenten die daar niet van houden en zaken opsturen naar de begeleider als deze “klaar” zijn. Het gevaar van dit laatste is het vooruit schuiven en daarmee het scriptietraject langer maken. Zorg dat je niet te zeer bent afgeleid. Het schrijven van een scriptie vergt zelfdiscipline. Maak een Excel sheet met een planning wanneer wat af moet zijn en wanneer je je scriptie wilt inleveren/af moet hebben. Houd daarbij ook rekening met tegenvallers, maar probeer de deadlines die je voor jezelf hebt gezet ook te halen.

   Eerder/Voorgaand onderzoek (bij kwantitatief onderzoek, niet bij kwalitatief onderzoek)

   Als je een kwantitatief onderzoek wilt gaan doen, heeft dat meestal betrekking op de invloed van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele, bijvoorbeeld de invloed van beloning op de motivatie van medewerkers. Andere onderzoekers hebben ook onderzoek gedaan naar dit verband. Het is belangrijk te onderzoeken wat hun conclusies zijn geweest. Enerzijds kun je hiermee straks je voorlopig raamwerk verfijnen, anderzijds geeft je dit de mogelijkheid je eigen uitkomsten daarmee te vergelijken als je scriptie klaar is. Je moet er wel op letten dat voorgaand onderzoek een resultaat is van de keuzes van de onderzoeker: het probleem, de probleemstelling, de focus, de variabelen, wat wel en wat niet meenemen in het onderzoek. Realiseer je dus dat dit tot op zekere hoogte subjectieve keuzes zijn geweest. Dat hoeven jóuw keuzes niet te zijn. Je kijkt bij voorgaand onderzoek niet alleen naar de voor jou belangrijke relatie tussen de variabelen, maar ook naar de afzonderlijke variabelen. Dit resulteert in de conclusie van het voorgaand onderzoek in de vorm van een overzichtstabel.

   Hierin vat je kort samen wie de auteurs waren, wanneer ze onderzoek hebben verricht, welke variabelen ze hebben gebruikt en wat hun bevindingen waren. Als je dit combineert met je voorlopig raamwerk (sommige elementen van je voorlopig framework schuif je wat op de achtergrond schuift en andere elementen benadruk je wat meer) kom je tot het definitieve raamwerk, ook wel de theoretische conclusie genoemd. Dit definitieve raamwerk is dus als het ware een verfijning van je voorlopig raamwerk.

   Zoek een gezonde combinatie van werk, privé en scriptie.

   Studenten zijn met veel meer dingen bezig dan alleen studeren. Bijbaantjes, sporten, internetten, uitgaan, relaxen, shoppen om maar een paar dingen te noemen. Als voltijdstudent kun je je in de afstudeerfase volledig richten op je scriptie. Als voltijdstudent met een bijbaan of als deeltijdstudent ligt dat even wat anders. Die student moet een balans zien te vinden tussen de drukke baan en de scriptie. De ervaring leert dat de scriptie dan vaak de dupe is, zeker als je het privéleven van de student meerekent. En daarmee wordt het scriptietraject een gebed zonder einde. Dat moet je zien te voorkomen, want ik heb meegemaakt dat dit uitstellen uiteindelijk leidde tot afstel. En dat is zonde, zo niet kapitaalvernietiging.

   Werk stap voor stap

   In eerdere scriptietip is de tabel besproken. Dat zijn een aantal vaste onderdelen van je scriptie. Werk stap voor stap door de verschillende onderdelen van je scriptie heen. Twee daarvan zijn de theorie en het praktijkonderzoek. Je moet als het ware een theoretisch en een empirisch ei leggen. Neem daar de tijd voor. Je kunt je beter een week opsluiten om die eieren te leggen dan dat je probeert dit stukje bij beetje vorm te geven.  Als je dit probeert te doen in de avonduren en/of het weekend, ben je telkens als je weer begint te veel tijd kwijt met het oppikken van de draad. Als je die eenmaal weer hebt, is de avond of de weekendmorgen alweer voorbij.

   Heb regelmatig contact met je begeleider

   Zorg ervoor dat je regelmatig met je begeleider in discussie gaat over de voortgang van je scriptie. Luister naar de feedback. Doe daar iets of niets mee. Met dat laatste bedoel ik dat je je eigen scriptie aan het schrijven bent en dat je zelf bepaalt of je het wel of niet eens bent met het commentaar van je begeleider. Als het kwartje gevallen is kun je ook met argumenten onderbouwen dat je je eigen weg gaat tegen de adviezen van je begeleider in. Een goede begeleider respecteert dat. Maar neemt niet weg dat je begeleider namens de instelling waar je studeert (mede)verantwoordelijk is voor de uiteindelijke beoordeling. Daarom is het wijs om regelmatig delen van je scriptie met hem/haar tegen het licht te houden.

   Vallen en opstaan

   Niet alles gaat van een leien dak. Je kunt nog zo’n goed plan van aanpak maken, rekening houdend met tegenvallers, het blijft een proces van vallen en weer opstaan. Het is een leerproces en van de tegenvallers leer je uiteindelijk het meest.

   Ik eindig met een uitspraak van Winston Churchill

   “Success is going from failure to failure without losing enthusiasm”

   Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek

   Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek. In dit gesprek kijkt een van onze scriptie-experts in welke fase van het scriptietraject je bent, waar je tegenaan loopt en hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat je jouw scriptie goed afrond. Je kunt ons ook direct bellen via 010 – 714 23 43.