Neomi
NeomiPsychologie
Specialisaties: Klinische, gezondheidspsychologie, criminologie en forensische psychiatrie

Scriptiebegeleider Neomi

Tussen 2005 en 2011 heeft Neomi psychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij zich specialiseerde in klinische en gezondheidspsychologie en extra vakken volgde op het gebied van criminologie en forensische psychiatrie. Na het behalen van haar master-titel zette zij zich in voor het verbeteren van cliëntenzorg binnen de GGz door praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek, samenwerking en kennisdeling – zowel nationaal als internationaal. Zij probeert daarom de klinische praktijk, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te integreren in haar carrière.

Neomi heeft een aantal jaar als gedragsdeskundige binnen een TBS-kliniek en een organisatie binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg gewerkt. In diezelfde tijd deed Neomi promotie onderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar onderzoek richtte zich op de neuropsychologie van verslavingsproblematiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Momenteel werkt zij als senior onderzoeker bij Pluryn. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van cliënten met meervoudige complexe problematiek (de combinatie van een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek). Haar klinische en onderzoekservaring ligt daarmee op de scheidslijn tussen de forensische psychiatrie, verslavingszorg en de verstandelijke gehandicaptenzorg. Zij publiceert regelmatig artikelen en boekhoofdstukken over middelengebruik en verslavingsproblematiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Andere interessegebieden betreffen diagnostiek, cognitief en executief functioneren bij (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en agressie en gedragsproblematiek binnen deze doelgroep.

Zowel in haar huidige als in voorgaande functies heeft Neomi ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van bachelor- en masterstudenten tijdens het schrijven van hun scriptie. Zij weet daarom als geen ander hoe belangrijk een goede begeleiding is tijdens het schrijfproces. Haar begeleiding is zowel gericht op de inhoud van de scriptie, als de meer ‘technische kant’ zoals schrijfvaardigheid, structuur en opbouw van scripties en methodologische en statistische kwesties. Daarnaast vindt zij het belangrijk om samen te kijken naar de verwachtingen, doelen en hulpvragen van de student. Neomi stimuleert plezier en optimaal leerrendement tijdens de scriptieperiode en ondersteunt waar nodig door middel van constructieve feedback, een coachende houding en een luisterend oor.

Stel direct jouw vraag