Mariette
MarietteMedia en Communicatie, Filosofie en Sociale Wetenschappen
Specialisaties: (online) Media en communicatie, (sociale en politieke) Filosofie, Genderstudies en sociale wetenschappen, Talentcoach, Gespreksleider en documentaireliefhebber.

Scriptiebegeleider Mariette

Ik heb zelf sociale en politieke filosofie aan de UvA gestudeerd en ik ben dan ook getraind in kritisch denken en tekstanalyse. Maar ik heb niet alleen oog voor de inhoud. Als ervaren eindredacteur ben ik ook zeer gespitst op de vorm: de structuur en het taalgebruik van een tekst.
In professioneel opzicht heb ik veel ervaring met nieuwe media. Ik was Chief Editor bij IDTV en werk de laatste jaren als freelance communicatie professional. Zo kwam ik terecht bij de Hogeschool van Amsterdam (Media, Informatie en Communicatie) waar ik afstudeerscripties heb beoordeeld en studenten heb begeleid bij het herschrijven van hun concepten en/of onvoldoende beoordeelde scripties. Daarnaast heb ik aan de Hogeschool Leiden groepjes studenten Social Work begeleid bij de opzet en het schrijven van hun eerste wetenschappelijke onderzoek.

Een scriptie schrijven moet je zelf doen. Ik ga er ook vanuit dat je het zelf kunt doen, zeker mét een steuntje in de rug. Ik vind het fijn om in gesprek met jou te onderzoeken wat je precies wilt en tegen welke problemen je aanloopt. Ik kan je praktisch verder helpen, bijvoorbeeld door het bespreken van je probleemstelling of door je concept kritisch te lezen (zowel op taal als inhoud) en tips voor verbetering te geven. Ik kan je helpen je om de grote lijnen in de gaten te houden en bewaak samen met jou zowel het wetenschappelijke gehalte als de planning. Natuurlijk zal ik je moed inpraten als je het echt niet meer ziet zitten. Ik ben als begeleider erg betrokken bij mijn studenten. Mijn ultieme doel is het om je de lol van het onderzoeken te doen inzien en je eigen kwaliteiten daarin te ontdekken.

Stel direct jouw vraag