Scriptiehulp nodig?
Wij helpen je verder!

Hier lees je de scriptietips van onze scriptiebegeleiders.
Wil je direct in contact komen?

Vraag hier een gratis adviesgesprek aan

Scriptiehulp nodig?

ScriptieMaster biedt verschillende vormen van scriptiehulp aan om jou te ondersteunen bij het schrijven van je scriptie. Zo zorgen wij er samen voor dat jij snel en naar tevredenheid kunt afstuderen! Welke scriptiehulp je nodig hebt en welke begeleiding het best bij je past, is afhankelijk van de fase waarin jij je bevindt en waar je vastloopt. Aan de hand hiervan kijken wij, samen met jou, naar welke begeleiding het best past bij jouw persoonlijke situatie en scriptie(onderwerp). Ben jij vastgelopen, vind je het lastig om te beginnen met het schrijven van je scriptie of heb je moeite om gemotiveerd te blijven? De professionele scriptiebegeleiders van ScriptieMaster bieden je persoonlijke scriptiehulp die van pas komt bij jouw scriptie en hetgeen waar je tegenaan loopt! Samen met de feedback van jouw begeleider schrijf jij je scriptie op een manier die past bij het scriptieonderwerp en de wensen vanuit de onderwijsinstelling.

Scriptiehulp in de vorm van Scriptiebegeleiding

Wat houdt scriptiebegeleiding bij ScriptieMaster nu precies in? Persoonlijke scriptiehulp begint met een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. Tijdens dit gesprek brengt een van onze scriptie experts met jou in kaart in welke fase van je scriptietraject jij je nu bevindt en waar je precies tegenaan loopt. Samen bepalen we zo welke scriptiehulp en welke scriptiebegeleider het best aansluit bij jouw specifieke behoefte. Denk bij de verschillende vormen van ondersteuning bijvoorbeeld aan concrete en inhoudelijke feedback op jouw voorlopige stukken, voorbeelden ter inspiratie, brainstormsessies, uitleg van methoden en technieken en/ of procesplanning van de nog te schrijven onderdelen. Ook scriptiehulp in de vorm van feedback op academisch taalgebruik behoort tot de mogelijkheden.

Verder kijken we bij het vinden van jouw scriptiebegeleider natuurlijk ook naar jouw studie en specifieke scriptieonderwerp. Naar aanleiding van de door jou gestelde voorwaarden aan de scriptiehulp/ persoonlijke begeleiding en jouw (voorlopige) scriptie of plan van aanpak zoeken wij de persoonlijke begeleider met de best passende academische achtergrond en vaardigheden die aansluiten op hetgeen waar je hulp bij nodig hebt. Zo kunnen we jou optimaal begeleiden en ondersteuning bieden bij het schrijven van jouw scriptie. Kortom, de begeleiders van ScriptieMaster staan klaar om je bij de laatste zware loodjes van je studie te ondersteunen.

Scriptietips

Onze scriptiehulp gaat verder dan alleen begeleiding. Onze scriptiebegeleiders schrijven blogs over de grootste uitdagingen bij het schrijven van de scriptie. Ook bieden we scriptiehulp in de vorm van tips & tricks. Hieronder hebben we de beste scriptietips voor je verzameld om je goed op weg te helpen. Heb je meer behoefte aan tips en feedback van een professionele begeleider die inhoudelijk over jouw scriptie gaan? Meld je dan aan voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Scriptiesjabloon

Een belangrijke  tip is om je scriptie te schrijven naar aanleiding van een sjabloon. Hieronder vind je een voorbeeld van de verschillende onderdelen in een scriptie en hun functie.

Naast dat je hier een woord van dank kwijt kan aan de mensen zonder wie de scriptie niet mogelijk zou zijn geworden, kan je hier schrijven over jouw persoonlijke fascinatie met het onderwerp en hoe het scriptieproces is verlopen.

De belangrijkste inzichten uit jouw scriptie verwoord op één A4. Ga niet alleen in op de conclusie. Ook de aanleiding, relevantie en belangrijkste literatuur moeten hier kort aan bod komen


3. Inleiding

Hier leg je het belang van jouw onderzoek uit aan de hand van:

● een aanleiding. Deze kan gevonden zijn in bestaande wetenschappelijke literatuur en/of de actualiteit in nieuwsmedia.

● de signalering van een probleem, formulering van een onderzoeksdoel en het vermelden van de vraagstelling.

● de relevantie van het onderzoek. Deze is doorgaans uitgesplitst naar maatschappelijke relevantie, wat betekent jouw onderzoek voor de maatschappij en de praktijk, en de wetenschappelijke relevantie. De wetenschappelijke relevantie is gebaseerd op bestaande literatuur en ontbrekende kennis daarbinnen.

● een leeswijzer waarin je vermeldt welk onderdeel in welk hoofdstuk aan bod komt.

Het theoretisch kader biedt handvatten waarmee je het onderzoek kunt uitvoeren. Hierin worden de belangrijkste begrippen uitgelegd, wetenschappelijke perspectieven om naar het thema te kijken, geïntroduceerd en er wordt stilgestaan bij verschillende manieren waarop het onderzoek uitgevoerd kan worden. Het theoretisch kader helpt je bij het vormgeven van het onderzoek en het kiezen van geschikte methoden en bij het analyseren van de resultaten.

Het hoe, wat, waar, wanneer en wie van het onderzoek. Leg uit welke keuzes er gemaakt zijn en waarom bepaalde methoden juist niet gekozen zijn om de vraag te beantwoorden. Maak de complexe begrippen uit het theoretisch kader meetbaar door deze te operationaliseren. Geef – indien noodzakelijk – in een conceptueel model het onderzoek weer.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek worden hier geanalyseerd op basis van het theoretisch kader. Resultaten worden niet alleen beschreven, maar ook geïnterpreteerd. Probeer de case(s) van het onderzoek nog niet te overstijgen. Ga na of de gevonden theorie alle gevonden resultaten verklaart en pas je theoretisch kader eventueel aan.


7. Conclusie

In de conclusie wordt de betekenis van de resultaten vertaalt naar een hoger schaalniveau. Leg uit wat we kunnen leren van jouw onderzoek en wat dat betekent voor de maatschappij, de wetenschap en eventueel de beroepspraktijk.

Doe aanbevelingen voor vervolgonderzoek en verklaar hoe de resultaten en conclusie afhankelijk kunnen zijn van de gemaakte keuzes gedurende het onderzoek. Als je onderzoek heel praktisch ingestoken is, kun je op basis van de conclusie en resultaten nog aanbevelingen doen voor de (beroeps)praktijk.

Hier vermeld je alle bronnen die jij hebt gebruikt in je scriptie. De regels van het refereren zijn afhankelijk van het systeem dat door jouw onderwijsinstelling wordt gehanteerd. Naast onze ScriptieWiki, kunnen onze begeleiders jou ook helpen bij het opstellen van een correcte literatuurlijst.

Hier maak je een overzicht van alle tabellen en grafieken met data die je hebt gebruikt tijdens je onderzoek. Deze is niet altijd verplicht, maar biedt vaak overzicht en structuur in het geval dat de scriptie heel lang is. Zorg ervoor dat je de figuren goed nummert en structureert.


11. Bijlagen

In de bijlagen verwerk je een overzicht van alle resultaten, enquêtes, figuren, relevantie e-mails etc. die je hebt gevonden, ook de onderdelen waar minder interessante informatie uit kwam die niet relevant was om te benoemen in je scriptie. Door alleen de relevante elementen te benoemen in je scriptie zelf, zorg je ervoor dat deze prettig blijft om te lezen. Met behulp van de bijlage behoudt je vooralsnog transparantie voor de lezer die geïnteresseerd is in andere uitkomsten van je onderzoek.

Wanneer doe je wat?

Een goed geschreven scriptie wekt de indruk dat een onderzoek lineair uitgevoerd is. In werkelijkheid is onderzoek doen een proces waarbij je steeds vooruit kijkt en weer teruggrijpt naar eerder uitgevoerde onderdelen. Als je bezig bent je met het afbakenen van je onderzoek aan hand van de literatuur, is het heel goed mogelijk om alvast notities te maken voor het theoretisch kader. En het analyseren van de resultaten gaat vaak gepaard met alvast opschrijven van de belangrijkste resultaten of bedenken welke figuren gebruikt kunnen worden.

Onderstaand stappenplan en bijbehorende tijdlijn moeten een indruk geven van welke onderdelen wanneer worden uitgevoerd en hoeveel tijd ze in beslag zouden kunnen nemen. Hierbij gaan we uit van 26 weken om een scriptie te schrijven. De opzet houdt rekening met uitloop tijdens het onderzoeksproces. Afhankelijk van het soort onderzoek dat je uitvoert en hoe goed je in een bepaald onderdeel bent, kun je meer of minder tijd rekenen. Tevens zie je duidelijk dat het uitwerken van sommige onderdelen elkaar kan overlappen.

Scriptie Stappenplan

Is het tijd om je scriptie te schrijven? Als het goed is heb je genoeg ervaring met het doen van onderzoek en het schrijven van papers. Toch ervaren de meeste studenten de start van hun scriptie als een ‘eerste keer’. Met dit stappenplan kan je jouw kennis opfrissen aan hand van de meest voorkomende scriptie onderdelen.


Stap 1 – Voorbereiden – 0,5 Week

Je staat op het punt om je studie af te ronden. Om dit succesvol te doen is het van belang om de laatste fase, het schrijven van je scriptie, goed voorbereid in te gaan. Weet waar je aan begint en lees de eisen aan de scriptie, eventuele handleidingen en andere relevante informatie vooraf dus goed door!


Stap 2 – Onderwerp kiezen – 2 Weken

Na je voorbereiding is het dan toch echt tijd om na te denken waar jij je de komende maanden mee bezig gaat houden. Het kiezen van een onderwerp en het afbakenen hiervan kan bijvoorbeeld aan de hand van actualiteiten, nieuwsmedia, wetenschappelijke literatuur of een vraag vanuit de praktijk.


Stap 3 – Aanleiding en relevantie – 1 Week

Na je onderwerp gekozen en afgebakend te hebben, kan je aan de slag met welke kant jij op wilt gaan met je scriptie. Door de aanleiding, relevantie en het doel van jouw gekozen onderwerp vast te stellen creëer je voor zowel jezelf als voor je lezer een duidelijk beeld van je scriptie.


Stap 4 – Onderzoeksvoorstel – 2 Weken

Een onderzoeksvoorstel is niet alleen nodig, maar ook heel handig. Door hier mee bezig te zijn krijg je voor jezelf een nog beter beeld van wat jou de komende maanden te wachten staat. Helaas worden voorstellen niet altijd gelijk goedgekeurd. Ook hier kan een persoonlijke begeleider van ScriptieMaster jou bij helpen, zodat je met een goede basis je scriptietraject in gaat!


Stap 5 – Theoretisch Kader – 4 Weken

Het theoretisch kader benoemt niet alleen de belangrijkste begrippen uit je scriptie, maar biedt ook verdieping in jouw onderwerp en benoemt wat hierover is gezegd in al bestaande wetenschappelijke literatuur uit eigen en aanverwante vakgebieden. Daarbij geeft het theoretisch kader handvatten om je eigen onderzoek vorm te geven en de rest van je scriptie op te bouwen.


Stap 6 – Methoden – 2 Weken

Waar stap 4 vooral een theoretische aangelegenheid is, is de inhoud van het methoden hoofdstuk voornamelijk praktijkgericht. Nu kan je aan de slag met de concrete invulling van jouw onderzoek! Schrijf het methodenhoofdstuk aan hand van eerder onderzoek naar soortgelijke thema’s en handboeken over onderzoeksmethoden en het operationaliseren van de te verzamelen data


Stap – 7 Onderzoek uitvoeren – 4-6 Weken

Nu is het tijd om het onderzoek daadwerkelijk uit te voeren. Hoe je dat doet, kan op veel verschillende manieren. Welke aanpak het beste past bij jouw specifieke scriptieonderwerp is misschien niet gelijk duidelijk. Hier kunnen onze ervaren begeleiders jou bij helpen!


Stap 8 – Data analyseren – 2 Weken

Waar stap 4 vooral een theoretische aangelegenheid is, is de inhoud van het methoden hoofdstuk voornamelijk praktijkgericht. Nu kan je aan de slag met de concrete invulling van jouw onderzoek! Schrijf het methodenhoofdstuk aan hand van eerder onderzoek naar soortgelijke thema’s en handboeken over onderzoeksmethoden en het operationaliseren van de te verzamelen data


Stap 9 – Resultatenhoofdstuk – 3 Weken

Bij het schrijven van je resultatenhoofdstuk is het belangrijk om naast een algemeen overzicht de meest interessante en relevante resultaten weer te geven. Om dit gestructureerd en helder te doen, kunnen figuren een uitkomst bieden.


Stap 10 – Conclusie schrijven – 1-2 Weken

In de conclusie, discussie en aanbevelingen is het de bedoeling dat je de resultaten overstijgt en de lezer vertelt wat jouw onderzoek en de bevindingen hiervan betekenen voor zowel de praktijk als het vakgebied.


Stap 11 – Samenvatting schrijven – 1 Week

Het einde is in zicht. Wat je nu nog moet doen is hetgeen waar je maanden mee bezig bent geweest en wat je hebt gevonden, samenvatten in één enkel A4’tje.


Stap 12 – Eindredactie – 1-2 Weken

Wat je nu nog rest zijn de finishing touches aan je scriptie voordat je hem inlevert. Hopelijk wordt al het harde werk beloond met een goed cijfer!

Meer hulp nodige bij de verschillende dingen die komen kijken bij het schrijven van een scriptie? Onze ScriptieWiki staat vol met uitgebreide uitleg. Zo weet je zeker dat jouw scriptie alle nodige informatie bevat!
Ben je op zoek naar inhoudelijke scriptiehulp? Neem Dan contact met ons op.

Scriptie Tijdlijn

Scriptiehulp - schema

Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek. In dit gesprek kijkt een van onze scriptie-experts in welke fase van het scriptietraject je bent, waar je tegenaan loopt en hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat je jouw scriptie goed afrondt. Je kunt ons ook direct bellen via 010 – 714 23 43.