Hulp nodig bij je scriptie? Vul je gegevens in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

   Afbakeningen

   Het door jou gekozen onderwerp heb je bij het formuleren van de probleemstelling al grotendeels beperkt tot een specifiek aspect. Bij de probleemstelling geef je echter alleen maar aan naar welke aspecten of onderdelen van je onderwerp je wél kijkt. Bij het onderdeel afbakeningen geef je juist expliciet aan waar je vooral niet naar kijkt. Dit is een belangrijk onderdeel omdat het de grenzen van je onderzoek aangeeft. Je mag hier erg selectief zijn en je kunt door middel van de afbakeningen dus ook expres bepaalde aspecten of onderdelen buiten de grenzen van je onderzoek plaatsen. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een onderzoek doet naar de schoolprestaties van leerlingen in het basisonderwijs. Een groot probleem is echter dat je alleen data kunt vinden van leerlingen in het laatste jaar en dan ook nog eens alleen van meisjes. Door in de afbakeningen aan te geven dat je alleen naar leerlingen in het laatste jaar kijkt, en dan ook nog eens alleen naar meisjes, heb je het gebrek aan data al ondervangen. Kijk dus goed naar beschikbare data en literatuur en stem daar je afbakeningen op af.

   Voorzie je problemen met bepaalde onderdelen van je onderzoek? Probeer dan eerst of je door middel van de afbakeningen kunt zorgen dat dat onderdeel überhaupt geen onderdeel van je onderzoek wordt. Het voorkomen is immers beter dan het later moeten genezen. Wees niet bang om bij je afbakeningen een flinke waslijst te noemen. Je krijgt namelijk altijd kritiek omdat je bepaalde punten over het hoofd hebt gezien. Je afbakening is dan je ultieme disclaimer.

   Je hoeft in de afbakening niet uitgebreid aan te geven waarom je bepaalde aspecten achterwege laat. Het noemen ervan volstaat. Mocht je wel een reden voor je afbakeningen willen noemen dan kan je veelal volstaan met de volgende mededeling: “Gezien de beperkte omvang en reikwijdte van dit onderzoek wordt niet stilgestaan bij de volgende aspecten:”. Een groot voordeel van een goede afbakening is dat je zelf ook iedere keer kunt controleren of hetgeen je wilt schrijven/onderzoeken niet buiten het onderzoeksgebied valt. Hiermee voorkom je dat je tijdens je onderzoek de rode draad kwijt raakt en afdwaalt naar niet relevante onderwerpen. Een voorbeeld van een afbakening bij een juridisch onderzoek is de volgende:

   “Gezien de beperkte omvang van dit onderzoek wordt een groot deel van de wettelijke bepalingen omtrent de art. 7:290 BW bedrijfsruimten niet behandeld. Binnen het onderzoek vormt de huurtermijnbescherming het centrale element en er wordt dan ook slechts beperkt aandacht besteed aan de daarmee samenhangende wettelijke bepalingen en regelingen. Verder is het onderzoek als volgt afgebakend. Ten eerste wordt alleen gekeken naar de bedrijfsruimten die onder de definitie van art. 7:290 BW vallen. Bij de ontwikkelingen in het geval van woningen en overige gebouwde onroerende zaken wordt niet nader stil gestaan. Tot slot wordt alleen gekeken naar de effecten van de recente ontwikkelingen op de werking van de huurtermijnbescherming. Een analyse van de effecten op de opzeggingsen prijsbescherming alsmede op de problematiek omtrent de indeplaatsstelling wordt achterwege gelaten.”

   Tip: “Baken heel nauwkeurig af. De afbakening geeft namelijk het onderzoeksgebied aan en deze afbakeningen bepalen dus wat er wel en wat er niet onder je onderzoek valt.

   Scriptie afbakeningen afbeelding - geel papier vuilnis

   Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek

   Vul de velden hieronder in en wij nemen uiterlijk binnen 1 werkdag contact met je op!

   Vul je gegevens in en vervolgens nemen wij op werkdagen binnen 1 uur contact met je op om een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek in te plannen. In dit gesprek kijkt een van onze scriptie-experts in welke fase van het scriptietraject je bent, waar je tegenaan loopt en tot slot hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat je jouw scriptie goed afrondt. Je kunt ons ook direct bellen via 010 – 714 23 43 of een WhatsApp bericht sturen naar 06 43 247 310.

   • Kantoorlocatie:
    Marconistraat 16
    3029 AK Rotterdam

   • 010 – 714 23 43

   • 0643952716

   • info@scriptiemaster.nl

   • Maandag – Vrijdag: 8:00 – 22:00
    Zaterdag – Zondag: 9:00 – 17:00