Ad
AdOnderwijskunde en educatie
Specialisaties: Toetsen en toetsbeleid, Kwaliteitsbeleid, Didactiek, Basisonderwijs, Ontwerpen van onderwijs, Pabo, Onderwijsinnovatie, Onderwijsmanagement

Scriptiebegeleider Ad

Jarenlang heb ik als schoolleider en leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. In deze functies heb ik veel ervaring opgedaan in het lesgeven aan basisschoolleerlingen en in het werken met en leiding geven aan groepen mensen.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt voor de Open Universiteit en Slachtofferhulp Nederland. Momenteel werk ik als freelance onderwijskundige, o.a. voor het NTI.

Al deze ervaringen hebben er toe geleid dat ik geïnteresseerd ben in mensen, goed kan luisteren, beschik over uitstekende didactische vaardigheden en mensen kan inspireren, motiveren, corrigeren en bijsturen.

Deze kwaliteiten wil ik inzetten voor het begeleiden van studenten die bezig zijn met of nog moeten beginnen aan hun scriptie. Daarbij kan het gaan over onderwerpen uit de volle breedte van het onderwijsveld of onderwerpen die daaraan verwant zijn.

Stel direct jouw vraag